איתור תיק

 
מספר תיק:
14599/11
תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
פלוני הינו נכה צה"ל 100%, אשר זכאי למימון ליווי של 24 שעות ביממה, במימון מדינת ישראל, באמצעות משרד הביטחון. החשודים, בניו של פלוני, הועסקו כמלוויו דרך חברת כוח אדם, וקיבלו משכורת בכפוף להעברת דו"חות המפרטים את השעות בהן ליוו את פלוני. באותה התקופה, העסיקו החשודים עובד זר מטעמם, אשר ליווה את פלוני בחלק משעות היום, ושילמו את משכורתו. במהלך התקופה שבין 2006 -2011, מילאו החשודים את דו"ח הליווי, באופן שדיווחו גם את שעות הליווי של העובד הזר, מתוך מחשבה מוטעית, שהם זכאים לתשלום עבור שעות הליווי שלו, נוכח העובדה שהם משלמים את משכורתו. כתוצאה מהגשת הדו"חות הכוזבים לחברה, קיבלו החשודים במספר הזדמנויות, תמורה מעבר לזו לה היו זכאים בפועל.
הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
קשירת קשר להשגת מטרה כשרה באמצעים אסורים - עבירה לפי סעיף 500(8) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977.
נימוקים משתנים לסגירת התיק בהסדר:
חלוף הזמן ממועד ביצוע העבירה, תשלום פיצוי וקנס בסכום משמעותי ביחס לסכומים אותם על פי החשד קיבלו כתוצאה מביצוע העבירה, הנסיבות המשולבות של ביצוע עבירה במקביל לסיוע בפועל לפלוני.
יחידה:
פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי)
תנאי ההסדר:
1) כל אחד מהחשודים שילם תשלום לאוצר המדינה בסך 10,000 ₪. 2) כל אחד מהחשודים שילם פיצוי למשרד הביטחון בסך של 25,000 ₪.