איתור תיק

 
מספר תיק:
10472/11
תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
בין החשוד למתלונן נוצר בשנת 2010 קשר עסקי, תוך שהחשוד הציג עצמו כמשרד תיווך אשר ילווה את המתלונן בשיפוץ משרדו. בפגישה אשר ערכו החשוד והמתלונן, הציג עצמו החשוד במצג שווא כאדריכל הפרויקט, ובעקבות ההסכמות ומצג השווא, קיבל החשוד במרמה 5,000 ₪. בנוסף, החשוד הציג למתלונן הצעת מחיר של קבלן, ואגב כך קיבל במרמה מהמתלונן 10,000 ₪. כספים אלו לא הועברו לקבלן.
הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
1) קבלת דבר במרמה - עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשיו, התשל"ז - 1977. 2) זיוף - עבירה לפי סעיף 418 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
נימוקים משתנים לסגירת התיק בהסדר:
עמדת המתלונן, לרבות החזר הכסף על ידו, וכן חלוף הזמן.
יחידה:
פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי)
תנאי ההסדר:
1) תשלום לאוצר המדינה בסך של 2,000 ₪. 2) תשלום פיצוי בסך 16,000 ₪ לנפגע העבירה. 3) התחייבות של החשוד להימנע מביצוע העבירה במהלך 10 חודשים.