איתור תיק

 
מספר תיק:
5885/13
תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
בבעלות החשודה כלב מסוג רועה בלגי.
 בתאריך 08.07.13, חלף קטין ברחוב בעיר שדרות.
החשודה עמדה באותה עת עם כלבה במקום, כשהוא קשור ברצועה ושוחחה עם הילד.
במקום ובמועד הנ"ל, נשך הכלב את המתלונן בירך ימין.
הנאשמת העניקה טיפול רפואי ראשוני לילד, אשר פונה מאוחר יותר לבית החולים, כשהוא סובל מפצע בירך ימין.
הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
מעשי פזיזות ורשלנות – עבירה לפי סעיף 338(א)(6) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
נימוקים משתנים לסגירת התיק בהסדר:
נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות עריכת ההסדר, הן לאור התנהלות החשודה במסגרת המו"מ לקראת ההסדר ושיתוף הפעולה מצידה, והן לאור התנהגותה עובר לזמן ביצוע העבירה, עת הגישה טיפול רפואי לילד.
יחידה:
פרקליטות מחוז דרום (פלילי)
תנאי ההסדר:
תשלום לאוצר המדינה בסך 500 ₪, אשר שולם עד ליום 01.05.14 (שולם).
פיצוי לנפגע העבירה בסך 3500 ₪, אשר שולם עד ליום 01.05.14 (שולם).