ועדות שחרורים

 
​כל אדם המרצה מאסר מאחורי סורג ובריח זכאי על פי החוק, לאחר שריצה תקופה של שני שלישים ממאסרו, להתייצב בפני ועדת שחרורים אשר תבחן האם הוא ראוי ומתאים לשחרור מוקדם ממאסרו. ​​​

ועדת השחרורים יושבת בתוך מתקני הכליאה בישראל, ובה יושבים בדין שופט בדימוס ושני נציגי ציבור הבאים מתחומים שונים בחברה (קרימינולוגיה, סוציולוגיה, אנשי חינוך וכו'). השופט משמש כיושב ראש הוועדה.  
 
הצדדים המופיעים בפני הועדה עם היועץ המשפטי לממשלה, אשר מיוצג על ידי פרקליט מפרקליטויות המחוז הפליליות ברחבי הארץ והאסיר בעצמו, אשר יכול להיות מיוצג על ידי עו"ד מטעמו, או לבקש מועדת השחרורים למנות עבורו עו"ד מהסניגוריה הציבורית.

מה בוחנת ועדת השחרורים?

אסיר המתייצב בפני ועדת השחרורים חייב להראות שעמד בשני תנאי מצטברים: הוא ראוי לשחרור מוקדם (התנהגותו בכלא היתה חיובית) ושחרורו לא יסכן את החברה. 

לפי איזה חוק פועלת ועדת השחרורים?

שחרור מוקדם ממאסר נעשה על פי חוק שחרור על תנאי ממאסר, אשר נחקק בשנת 2001, ובו נקבעו תנאים לפיהם בוחנת ועדת השחרורים האם האסיר ראוי ומתאים לשחרור מוקדם.
  
הסעיף המרכזי בחוק הינו סעיף 9, אשר מפרט את השיקולים שעל הוועדה לשקול כשהיא בוחנת שחרור מוקדם ממאסר.
בין שיקולי ועדת השחרורים, ניתן למנות את:
  • חומרת העבירה המיוחסת לאסיר ונסיבות ביצועה;
  • הרשעות קודמות של האסיר;
  • תקופה המאסר שנגזרה על האסיר, קנס או פיצוי לנפגע העבירה שחויב לשלם והאם שילם או לא;
  • האם זכה בעבר לשחרור מוקדם וחזר לבצע עבירות;
  • האם יש לחובת האסיר עבירות משמעת שצבר בזמן המאסר;
  • האם עבד במסגרת מאסרו;
  • האם השתמש בסמים;
  • האם היה מעורב בפעילות עבריינית בתוך הכלא;
  • האם יש מידע של גורמי מודיעין המצביע על התנהגות שלילית בכלא;

ופרמטרים נוספים שיכולים להצביע על התנהגותו במאסר.

 
האסיר מלווה במהלך המאסר על ידי גורמים רבים בשירות בתי הסוהר, בין היתר עובדים סוציאלים, רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטריים וגורמים מהרשות לשיקום האסיר. כל אלה מספקים לוועדת השחרורים דו"חות וחוות דעת עדכניות, כדי ללמד על התנהגותו של האסיר במהלך המאסר וכדי להצביע על מסוכנות לחברה, אם ישוחרר בשחרור מוקדם.
על האסיר מוטלת החובה להוכיח שעשה כל שביכולתו על מנת לזכות בהזדמנות לחזרה לחברה, לפני שסיים לרצות את עונש המאסר המלא.
 

מדוע שאסיר יזכה בשחרור מוקדם?

לעתים רבות עולה השאלה מדוע יש לשחרר אסירים בשחרור מוקדם אם בית משפט קבע כי עליהם לרצות עונש לתקופה מסויימת. בעניין זה חשוב להבין את הרעיון שעמד אצל המחוקק כאשר חוקק את חוק שחרור על תנאי ממאסר, והוא הרצון לשקם את האסיר שבמילא עתיד לשוב, בשלב כלשהוא, אל החברה.
 
פעמים רבות, הידיעה שלאסיר יש יכולת לזכות בשחרור מוקדם, מדרבנת אותו להתחיל בהליך טיפולי, כבר במהלך המאסר, כדי להבין את המניע לביצוע העבירות. ישנם אסירים המתחילים ללמוד קרוא וכתוב, ישנם כאלה אשר מצליחים לראשונה להשתלב במסגרת תעסוקתית וישנם אסירים שבפעם הראשונה בחייהם לומדים לנהל שגרת יום רגילה ככל אדם.
  
כאשר אסיר מקבל הזדמנות לעבור תהליך במסגרת הכלא ישנו סיכוי שהוא יחזור אל החברה עם תובנות ועם יכולת להשתלב בה, ואולי אף יעלה על דרך הישר.
 

האם אני יכול להתנגד לשחרור מוקדם של אסיר?

החוק מאפשר לוועדת השחרורים לשקול בין יתר שיקוליה את התנגדות נפגע העבירה אשר הינו בדרך כלל הקורבן עצמו ו/או בני משפחתו. במצב כזה, על אדם המתנגד לשחרור מוקדם של אסיר אשר פגע בו או בבני משפחתו, להגיש עמדה כתובה וזו תעבור לעיון ועדת השחרורים וגם תוצג לעיני האסיר.
 

האם גם רוצח יכול לקבל שחרור מוקדם?

כן. אדם שביצע עבירת רצח, ייגזר דינו למאסר עולם. מאסר עולם, כשמו כן הוא, והאסיר אינו יודע תחילה כמה שנות מאסר עליו לרצות. לאחר שבע שנות מאסר, יכול האסיר לבקש כי עונשו ייקצב על ידי נשיא המדינה, משמע שייקבע כמה שנות מאסר עליו לרצות. עונש המאסר שייקצב, ככלל, לא יהיה נמוך משלושים שנות מאסר.
 
לאחר שירצה שני שלישים ממאסרו עולה האסיר לוועדת שחרורים מיוחדת אשר בוחנת את אותם שיקולים. 
בשל החומרה הרבה שמייחסת החברה לעבירת רצח, ועדת השחרורים המיוחדת בוחנת תנאי נוסף: הוועדה חייבת להשתכנע שהאסיר, לאחר תקופה ארוכה בין כתלי הכלא, הוכיח שחל בו שינוי בולט וממשי, ורק אז, לאחר ששוכנעה הוועדה שעומד בפניה אסיר ששינה התנהגותו מקצה אל קצה - יכולה היא להורות על שחרורו המוקדם.
 

מהי הפקעה?

אסיר אשר שוחרר בשחרור מוקדם הינו "אסיר ברשיון", וחלות עליו מגבלות רבות. בין היתר, חייב הוא להסתובב תמיד עם פנקס אסיר ברשיון, אינו יכול לצאת מהארץ וחייב להגיע מעת לעת לדיוני מעקב, אשר במהלכם הוא עומד בפני ועדת השחרורים, הבודקת אם לא הפר את תנאי שחרורו.
 
במידה ונמצא שאסיר הפר תנאי מתנאי השחרור שלו (ביצע עבירה חדשה, היה בקשר עם גורמים עבריינים, לא עבד במקום בו התחייב לעבוד או לא השתתף בהליך טיפולי שאותו התחייב לעבור), רשיונו יופקע ממנו והוא יוחזר לכלא לריצוי כל תקופת מאסרו. גם אם אסיר שמר על תנאי השחרור רוב הזמן והפר תנאי לקראת סוף הרשיון, תעתור המדינה לכך שיחזור אל מאחורי סורג ובריח למלוא תקופת הרשיון.