הסדרים מותנים

 

חוק סדר הדין הפלילי מאפשר לרשויות התביעה החל ממאי 2013 להימנע מהגשת כתב אישום נגד חשוד ולסגור את התיק בעניינו, אם הוא יודה בביצוע העבירות המיוחסות לו ויקיים תנאים שנקבעו בהסדר. במקרה כזה, יירשם כי התיק נסגר בעילה של "סגירת תיק בהסדר", כאשר הפרת תנאי ההסדר תביא להעמדתו לדין של החשוד בעתיד. ​​​​​​​​


התביעה יכולה לחתום עם חשוד על הסדר מותנה כאשר:

 • מדובר בעבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא פחות משלוש שנות מאסר
 • העונש המתאים לחשוד, לדעת התובע, אינו כולל מאסר בפועל
 • אין לחשוד רישום פלילי מחמש השנים שלפני ביצוע העבירה
 • לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים אחרים נוספים בעניינו של החשוד
 • מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור
 

רשימת התנאים שתובע רשאי לכלול בהסדר:

 • תשלום קנס למדינה
 • תשלום פיצוי לנפגע עבירה
 • התחייבות להימנע מביצוע עבירה
 • עמידה בתנאי תכנית שיקום
 • נקיטת פעולות לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה או למניעת ביצוע עבירה (מכתב התנצלות והשבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירי ועוד)
 

ההסדר יכיל בין היתר את:

 • הודאת החשוד בעובדות המהוות עבירה
 • התנאים שעל החשוד למלא
 • התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, והדרכים בהן יוכיח החשוד שמילא אחריהם
 

תיקי ההסדר מפורסמים להלן, באופן שלא יזהה את החשוד או את נפגע העבירה, אך יכלול מידע על מהות העבירה ותנאי ההסדר.

איתור תיק
תוצאות 30-21 מתוך 660 תוצאות
תוצאות 30-21 מתוך 660 תוצאות
מספר תיק   יחידהממויין לפי יחידה בסדר יורדלהרחבה
2317/14פרקליטות מחוז דרום (פלילי)להרחבה
252/13פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי)להרחבה
1368/13פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי)להרחבה
1172/14פרקליטות מחוז מרכז (פלילי)להרחבה
6852/14פרקליטות מחוז מרכז (פלילי)להרחבה
9213/13פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי)להרחבה
73/10פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי)להרחבה
3111/14פרקליטות מחוז מרכז (פלילי)להרחבה
59/14פרקליטות המדינה - המחלקה הכלכליתלהרחבה
2536/15פרקליטות מחוז דרום (פלילי)להרחבה
תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
מספר תיק   יחידהממויין לפי יחידה בסדר יורדלהרחבה
5885/13פרקליטות מחוז דרום (פלילי)להרחבה
10472/11פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי)להרחבה
14599/11פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי)להרחבה
312/14פרקליטות מחוז צפון (פלילי)להרחבה
978/15פרקליטות מחוז דרום (פלילי)להרחבה