המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה

 

כתובת

 


כתובת למשלוח דואר

​רח' צלאח א-דין 31, ירושלים
מיקוד: 9711054


מענה טלפוני

 


טלפון

 


פקס

02-6267052

דוא”ל

 
תיבת דוא"ל זו אינה מיועדת למשלוח כתבי בי-דין ואינה תחליף להמצאה.