היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה

 

כתובת

 


כתובת למשלוח דואר

רח' מח"ל 7, מעלות דפנה, ירושלים
ת"ד 49123, מיקוד 9149301


מענה טלפוני

 


טלפון

 


פקס

02-6462815

דוא”ל

civil-enforcement-dep@justice.gov.il

תיבת דוא"ל זו אינה מיועדת למשלוח כתבי בי-דין ואינה תחליף להמצאה.