גיל הנישואין החוקי בישראל

 
​תיקון לחוק גיל הנישואין משנת 2013, העלה בשנה את הגיל המותר לנישואים בישראל וקבע כי ככלל ייאסרו נישואי קטינים מתחת לגיל 18. בכך יישרה מדינת ישראל קו עם מדינות עולם רבות אחרות, כאשר אסרה נישואי קטינים. ​

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי מטרת החוק "למנוע נישואין בגיל צעיר, כאשר הנער או הנערה אינם בשלים לקבל החלטה שתשפיע על מהלך חייהם ויתכן שהיא אינה פרי רצונם החופשי".​​​

 

האם נישואי קטינים מהווים עבירה בישראל?

סעיף 2 לחוק גיל הנישואין קובע מאסר שנתיים או קנס של כ-75 אלף שקלים למי שנשא קטינה או נשאה קטין; ערך נישואין או סייע בכל תפקיד שהוא בעריכת נישואין של קטינה או קטין; או השיא את בנו או בתו הקטינים, או קטינים הנתונים לאופוטרופסותו. כמו כן, החוק קובע כי נישואין שנערכו בניגוד לאיסור בסעיף 2 יהוו עילה להתרת קשר הנישואין.

 

האם ניתן לקבל היתר לנישואי קטינים? 

סעיף 5 לחוק מאפשר לבית המשפט לענייני משפחה לתת היתר נישואין אם מלאו לנער או לנערה שש עשרה שנים, ולדעת בית המשפט מתקיימות נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטין או הקטינה ומצדיקות את מתן ההיתר. 

 

בחוק נקבע כי על בית המשפט להכריע בבקשה למתן היתר לאחר ששמע את הקטין או הקטינה. במקרה של קטין או קטינה שטרם מלאו להם 17, החוק קובע כי תתקבל הכרעה בבקשה להיתר רק לאחר קבלת תסקיר מעובד סוציאלי. בעבר, לפני כניסת התיקון לתוקף, התייחס החוק באופן מפורש לקיומו של הריון כשיקול למתן היתר. כיום שיקול זה הושמט מלשון החוק.

 

פסיקת בתי המשפט לענייני משפחה

הקטינים הבאים בשערי בית המשפט לענייני משפחה מבקשים כי יותר להם להינשא, למרות היותם קטינים, וכי על בית המשפט להתחשב בכך שהדבר תואם את טובתם, לפי השקפתם. ככלל, מתנהלים תיקים אלו בדלתיים סגורות, אך לעתים מתיר בית המשפט לפרסם פסקי דין אלו, בהשמטת פרטים מזהים.


מאז הועלה גיל הנישואין, דחו בתי משפט לענייני משפחה בקשות שונות שהוגשו לקבלת היתר נישואין בגיל צעיר יותר. כך, בין היתר, נקבע בבית משפט לענייני משפחה בחדרה, כי מצב בו בני הזוג מאורסים מזה כשנה ואף קבעו מועד לחתונתם - אין בו כשלעצמו להוות טעם מיוחד למתן היתר להינשא. השופט הדגיש כי במקרים מסוימים כניסה לחיי משפחה בגיל כה צעיר עלולה להיעשות מתוך שיקולים שאינם רלוונטיים, ולחץ סביבתי עקיף או ישיר.

במקרה אחר, במסגרת תיק שנדון בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו, נקבע בינואר האחרון כי תכנון הורי אחד מבני הזוג לנסוע לחו"ל (המצריך את הקדמת החתונה), כמו גם העובדה שהוזמן אולם לקיום החתונה - אינן מהוות סיבות מיוחדות ויוצאות דופן על מנת לאפשר נישואין לקטינים לפי החוק. בית המשפט התייחס גם לטענת המבקשים כי יש לאשר את הנישואים בשל השתייכותם לעדה הבוכרית, וקבע כי אין עובדה זו מהווה סיבה למתן פסק דין המאפשר נישואין.