תחום אזרחי מינהלי


תחום אזרחי-מינהלי

בתחום האזרחי-מינהלי הפרקליטות פועלת כ​נאמן הציבור בייצוג המדינה בעניינים אזרחיים ומנהליים, לשם הגנה על זכויות הציבור, שלטון החוק וסדרי המנהל התקינים.

 


​על סדר היום