המשנה לתפקידים מיוחדים

 
​המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים עוסק בתחום המשפט הפלילי בעבירות ובנושאים הנוגעים לביטחון המדינה, להם השלכות רוחב משמעותיות. בכלל זה אמון המשנה לתפקידים מיוחדים על האכיפה בעבירות נגד ביטחון המדינה ובליווי מקצועי בתיקים ביטחוניים רגישים, בשיתוף עם צה"ל ושירות הביטחון הכללי (שב"כ).

תפקידיו של המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים:

  • ריכוז תחום עבירות הביטחון בפרקליטות המדינה וריכוז פעולות הפרקליטות מול מערכת הביטחון וצה"ל.
  • ליווי והנחיה בחקירות ביטחוניות רגישות, וליווי תיקים רגישים שעניינם עבירות כנגד בטחון המדינה.
  • קביעת מדיניות אכיפה בעבירות נגד ביטחון המדינה.
  • ריכוז הטיפול בתחום העבירות שעניינן חופש הביטוי: במסגרת זו, מחליט המשנה לתפקידים מיוחדים לפתוח בחקירה פלילית בעבירות כגון: הסתה לאלימות ולטרור, הסתה לגזענות, העלבת עובד ציבור, הסתה להשתמטות, תמיכה בארגון טרור, ועוד. במקרים המתאימים מחליט המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים על הגשת כתב אישום או מחווה את דעתו בפני פרקליט המדינה ו/או היועץ המשפטי לממשלה.
  • ליווי שירות הביטחון הכללי בסוגיות שונות הקשורות לפעילותו.
  • ייזום וליווי הליכי חקיקה בתחומי הביטחון.
  • ניהול צוות בין-משרדי לתיאום אכיפת החוק כלפי ישראלים ביהודה ובשומרון שהוקם בהחלטת ממשלה בשנת 1994.
  • קבלת החלטות אם לפתוח בחקירה פלילית נגד חוקרי שב"כ, בגין תלונותיהם של נחקרים.
  • לצד תפקידיו אלו, מוביל המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, מספר פרויקטים ניהוליים ארציים, עומד בראש מספר צוותי עבודה ומשמש כיו"ר ועדת האתיקה בפרקליטות המדינה.


המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים הינה עו"ד נורית ליטמן אשר מונתה לתפקיד בחודש אפריל 2017.
טרם מינויה לתפקידה הנוכחי, כיהנה ליטמן כפרקליטת מחוז ירושלים (פלילי) מאז שנת 2012. קודם לכן, מילאה שורת תפקידים ניהוליים בתחום המחוז.
עו"ד ליטמן ייצגה את המדינה בתיקים פליליים מרכזיים ובהם: פרשת הבנק למסחר, פרשת השר בניזרי, תיקי פשיעה חמורה ותיקי צווארון לבן. היא נשואה ואם לשלושה.

 

בלשכת המשנה עובדים שלושה פרקליטים, מנהלת הלשכה ועובדת מנהלית, שני מתמחים וסטודנט.

עבודת המתמחה בלשכת המשנה לתפקידים מיוחדים

במסגרת עבודתם, מתמחי לשכת המשנה לתפקידים מיוחדים מסייעים לפרקליטי הלשכה בכתיבת חוות דעת משפטיות בסוגיות ביטחוניות רגישות, ומלווים את הפרקליטים בטיפול ישיר בתיקים שעניינים עבירות הנוגעות לחופש הביטוי ועבירות הסתה. כמו כן, המתמחים מטפלים בתיקים שונים ועורכים חוות דעת בנושאים רבים ומגוונים. בנוסף, המתמחים לוקחים חלק בדיונים בכנסת ומשתתפים בישיבות אצל היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.