על אודות הפרקליטות

 
​הפרקליטות הינה חלק מהרשות המבצעת של מדינת ישראל ופועלת כיחידה ארגונית נפרדת במשרד המשפטים. פרקליטות המדינה והפרקליטים המשרתים בה מופקדים על ייצוג המדינה והאינטרס הציבורי בפני ערכאות המשפט.
בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן.​​​

הפרקליטות פועלת הן בשדה המשפט הפלילי והן בשדה המשפט האזרחי והמינהלי.
בתחום הפלילי מהווה הפרקליטות חלק ממערכת אכיפת החוק, ותפקידה בא לידי ביטוי בהובלת מדיניות משפטית וביטויה ביעדי אכיפת החוק, בסמכות בלתי תלויה לקבלת החלטות על פי דין ובייצוג המדינה בפני בתי המשפט, והכל בכפיפות להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

 

בתחום האזרחי והמינהלי, משתלבת הפרקליטות בכלל פעילותה של הרשות המבצעת, כשותפה בגיבוש מדיניות משפטית ובביסוסה, וכגורם העיקרי והמרכזי לייצוג גופי הממשלה השונים והאינטרס הציבורי בפני בתי המשפט.​

מבנה הפרקליטות 

בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה.

לפרקליט המדינה ארבעה משנים: משנה לעניינים פליליים, משנה לעניינים אזרחיים, משנה לאכיפה כלכלית ומשנה לתפקידים מיוחדים.

יחידת הניהול של הפרקליטות משמשת כיחידת המטה של פרקליט המדינה לניהול הפרקליטות.

  

בפרקליטות 13 יחידות מטה: המחלקה הפלילית, המחלקה האזרחית, המחלקה הכלכלית, המחלקה הפיסקאלית, המחלקה למשפט העבודה, מחלקת בג"צים, המחלקה לעניינים בינלאומיים, המחלקה לחקירות שוטרים, המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, היחידה לאכיפה אזרחית, היחידה לעיכוב הליכים ויחידת עררים. בשנת 2015 הוחל בהקמת יחידת מטה חדשה, בתחום הסייבר.

 

בפרקליטות 12 פרקליטויות מחוז, הפרוסות ברחבי הארץ, בהתאם לפריסת בתי המשפט: צפון (נצרת), חיפה, תל אביב, מרכז, ירושלים ודרום (באר שבע). 
בכל מחוז גיאוגרפי קיימות שתי פרקליטויות מחוז: פרקליטות פלילית, אשר אמונה על ייצוג המדינה כמאשימה בתיקים הפליליים שהתרחשו בשטחה ושהטיפול בהם הוא בסמכות הפרקליטות ופרקליטות אזרחית, אשר אמונה על ייצוג המדינה כתובעת וכנתבעת בהליכים אזרחיים. יוצאת מכלל זה היא פרקליטות מחוז צפון אשר בתוכה שתי מחלקות: פלילית ואזרחית.
בשנת 2016 הוקמה פרקליטות מחוז חדשה, פרקליטות מחוז מרכז (אזרחי).
 
בפרקליטות כ-1,800 עובדים, בהם כ-1,000 פרקליטים, כ-250 עובדים מנהליים, כ-40 חוקרים במחלקה לחקירות שוטרים, כ-350 מתמחים, כ-100 סטודנטים וכ-70 בני ובנות שירות.