עמותת שיעור אחר

 

​עמותת שיעור אחר פועלת לקידום שיויון הזדמנויות בחינוך ועידוד מעורבות של הציבור במערכת החינוך על ידי יצירת גשר בין אזרחים, בעלי תחומי עיסוק שונים, לבין תלמידים בבתי ספר מאוכלוסיות מוחלשות, שאינם באים במגע בחיי היום יום שלהם עם בוגרים בעלי מקצועות חופשיים ואחרים. עצם המפגש מאפשר לבני הנוער הזדמנות ייחודית להיפגש, באופן בלתי אמצעי, פנים מול פנים עם נציגי הפרקליטות.


מטרות העמותה הן לקדם, להעצים ולהרחיב את אופקיהם של תלמידים מאוכלוסיות מחוסרות הזדמנויות, להעשיר את חוויותיהם הלימודיות, לפתח את חשיבתם הביקורתית ולאפשר להם להכיר דמויות לחיקוי ומקצועות חדשים.

הפרויקט חושף את בני הנוער למהות ואתוס הפרקליטות, מאפשר לתלמידים להיחשף לתחומי עניין שונים, לחלומות חדשים ולהתוודע לערך ההתנדבות והמעורבות החברתית.
 

שיטת הפעילות

המתנדבים, פרקליטים ומתמחים, מעבירים קורס העשרה בתחום פעילותיהם, באמצעות מערכי שיעור מובנים. הקורס נמשך מספר חודשים, אחת לשבוע, במסגרת שעות הלימודים ובנוכחות מורה בכיתה. 
 
התכנים המועברים על ידי מתנדבי הפרקליטות הינם בעלי זיקה לתחומי המשפט השונים – נזיקין, חוזים, זכויות, חוקה, פלילי, קניין רוחני, מבנה ועקרונות מערכת המשפט ועוד. בכל שנה מתנדבים מאות פרקליטים ומתמחים בכל הארץ.
 
מעבר לערכים ולתרומה המשמעותית עבור התלמידים, שהיא ברורה מאליה, גם עבור המתנדבים מדובר בחוויה עוצמתית וחדשה הפוקחת את עיניהם, מערבת אותם במתרחש בחברה ומאפשרת להם לתרום מאישיותם ומניסיונם המקצועי.
 
כחלק מהקורס מארגנים המתנדבים סיור בבית משפט, בתיאום מראש עם מספר שופטים, במהלכו זוכים התלמידים לצפות באולמות המשפט הפעילים ואף לקיים שיחה ישירה עם השופטים.
 

משפט מבוים

שיאה של הפעילות השנתית הוא במשפט המבוים, אותו מכינים המתנדבים, בשיתוף עם התלמידים.

במסגרת ההכנות מוצג לכיתה אירוע משפטי, באמצעות כתב אישום דימיוני, בתחום רלוונטי לגיל התלמידים ולנושאים שבית הספר שואף לקדם. התלמידים והמתנדבים משוחחים בכיתה על האירוע, מסבירים את השלכותיו, דנים בהוראות החוק הנוגעות לאירוע ולבסוף מביימים במשחק תפקידים את המשפט המדמה הליך הפלילי בתוך הכיתה.  

במשפט המבויים משתתפים כל הנציגים: תביעה, סניגוריה ושופט, ממש כמו בחיים האמיתיים.