מחוז מרכז

 

כתובת

 


קבלת קהל

 


טלפון

 


פקס

02-6468008

דוא”ל

mz-siyua@justice.gov.il
moked-siyua@justice.gov.il
תשומת לבכם כי בשליחת דוא"ל יש לציין את שם המחוז אליו אתם משתייכים.


הערות

​כדי שנוכל לבדוק את פנייותכם, עליכם להביא עימכם:

  • תעודת זהות.
  • תשלום אגרה בסך 36 ₪.
  • טופס בקשה למתן סיוע משפטי – לא חובה!

    עוד קודם ההגעה למחוז, ניתן להוריד מראש את הטופס הרשמי מאתר האינטרנט ו/או לקבלו באגפי הרווחה של הרשויות המקומיות ו/או לקבלו בחלק מהארגונים הוולונטריים. הטופס ניתן חינם בכל המוסדות המצוינים ואף יסייעו לכם למלאו.
    יודגש, כי אם ברצונכם לייעל את הטיפול בבקשתכם מומלץ למלא את הטופס לפני ההגעה לפגישה עם  עורך הדין, ולהעבירו באמצעות הדואר או הפקס.

בעלי תפקידים

 
עו"ד ורד שמחי , מנהלת מחוז מרכז
 
עו"ד דקלה צרפתי דלג'ו , סגנית מנהלת מחוז מרכז
 
בריג'יט ברונשטיין , מרכזת בכירה