הגשת בקשה לסיוע

 
פירוט תהליך הפניה בבקשה למתן ייצוג מטעם הסיוע המשפטי

  • הסיוע המשפטי מונה כחמישה מחוזות הממוקמים ברחבי הארץ - בבאר שבע, ירושלים, תל-אביב, חיפה ונצרת. המעניקים הדרכה, ייעוץ משפטי ובעיקר ייצוג. 
  • לכל אחד ממחוזות הסיוע המשפטי ניתן לפנות במספר אופנים: 
  1. ניתן להגיע למחוז הסיוע משפטי הסמוך לאזור המגורים ולהגיש בקשה בכתב על גבי טופס בקשה רשמי.יש להגיע למחוז לסיוע משפטי בהתאם לשעות קבלת קהל.
  2. ניתן ואף רצוי להוריד מהאינטרנט טופס בקשה רשמי.לסיוע משפטי ולהעבירו באמצעות הדואר או פקס. לחלופין, ניתן לקבל את הטופס באגפי הרווחה של הרשויות המקומיות ו/או בחלק מהארגונים הוולונטריים. הטופס ניתן חינם בכל המוסדות המצוינים.
  • לאחר מילוי נכון ומלא של הטופס יש להעבירו למחוז הסיוע המשפטי באחת הדרכים שצוינו לעיל.
  • עם קבלת הבקשה לסיוע משפטי נעשית בדיקה ראשונית של תנאי הזכאות לסיוע משפטי, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב- 1972 ותקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג - 1973. ובהמשך בדיקת זכאות.