ראיון צוות סיוע משפטי

 
​פגישה עם עו"ד עבור אישור תהליך הסיוע המשפטי

  • ​לאחר שמוגשת בקשה רשמית בכתב ונפתח תיק במחוז, תוזמנו לפגישה עם עו"ד במחוז אליו פניתם. במקומות מסויימים ועל מנת להקל על פונים המתגוררים במרחק רב מהמחוז לסיוע משפטי אליו הם משתייכים, עורכי-הדין של המחוז יפגשו את הפונים בלשכות הרווחה של הרשויות המקומיות הסמוכות לאזור המגורים.
  • בעת הפגישה עם עורך הדין יבדקו מספר נושאים:
  1. הזכאות הכלכלית למתן סיוע משפטי, למעט חריגים, כגון: תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי, ייצוג מאשפזים בכפייה וייצוג בענייני סחר בבני אדם, בהם לא נבדקת זכאותו הכלכלית של המבקש.
  2. נושא הסיוע שלגביו הוגשה הבקשה, כגון- עניינים אזרחיים, הוצאה לפועל, ביטוח לאומי, ענייני מעמד אישי ועוד.
  3. הסיכוי המשפטי לבקשה מבחינת הדין, העובדות והראיות.

 

יש לשים לב כי גם אם הוחלט במחוז שלבקשתם יש סיכוי משפטי, אין ודאות בהכרח שתזכו בהליך המשפטי שביקשתם לנהל. המחוז לסיוע משפטי אינו גורם שיפוטי והכרעת ההליך מסורה אך ורק לבית המשפט, הוא הגורם השיפוטי.