ילדים ונוער

 
מתוך הבנת חשיבות השימוש בכלים משפטיים לצורך הגנה על קטינים, השמעת קולם ושמירה על זכויותיהם, הוכרה זכותם של קטינים לייצוג משפטי. הסיוע באמצעות האגף לסיוע משפטי, ניתן להורים ולילדים כאחד, לרבות ייצוג משפטי נפרד ועצמאי, הן להורים והן לילדיהם, לאחר שנמצא כי עומדים בדרישות לקבלת סיוע על פי הוראות הדין.