סיוע לנפגעי עבירות מין מכוח חוק המגבלות

 

סיוע משפטי לנפגעי עבירה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה.​


תמונה דקורטיבית
 • בתאריך 1.1.2005 נכנס לתוקפו חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע עבירה, התשס"ה- 2004 (להלן "החוק"). מטרתו של החוק, היא למנוע נזק נפשי חמור נוסף שעלול להיגרם לנפגעי עבירות מין מהיתקלות תדירה עם עבריין המין שפגע בהם. סעיף 3 לחוק מאפשר לנפגע להגיש בקשה לקבלת צו מבית המשפט, המגביל מגורים או עבודה של עבריין המין בקרבת מקום המגורים או מקום העבודה של נפגע העבירה.
 • צו יינתן אם שוכנע בית המשפט, כי לנפגע העבירה עלול להיגרם נזק נפשי של ממש אם עבריין המין יתגורר או יעבוד בקרבת מקום מגוריו או מקום עבודתו של הנפגע. ההליך לקבלת צו ההגבלה, ובכלל זה הליכי עיון חוזר, ערר או ערעור הנוגעים לבקשה לצו כאמור הוא הליך אזרחי, אף שהוא בא בעקבות הרשעה בפלילים. על נפגע עבירה הנכנס בגדרו של חוק המגבלות על עברייני מין, מוטלת החובה להוכיח כי אם עבריין המין יתגורר או יעבוד בקרבת מגוריו או מקום עבודתו, אזי יגרם לו נזק נפשי של ממש. 
 • בהתאם להוראות החוק, מי שיכולים להגיש את הבקשה לבית המשפט הם אחד מאלה: נפגע העבירה או אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, התובע המשטרתי, תובע צבאי או עובד סוציאלי שמונה על פי חוק.
 • מיום כניסתו של חוק המגבלות על עבריין מין לתוקף, נעשה שימוש מועט באפשרות להגיש בקשות לפי חוק זה.
 • מאחר ומדובר בהליך אזרחי שבו בעל הדין הוא נפגע העבירה, הוחלט כי ראוי שהבקשה בהליך תוגש בידי נפגע העבירה (באמצעות ייצוג משפטי של האגף לסיוע משפטי שיוענק לצורך זה ללא בחינת זכאות כלכלית של מבקש הסיוע המשפטי) ותשקף לבית המשפט את השיקולים הרלוונטיים לנפגע בנפרד מהשיקולים הנוגעים לעבריין, שאינם תואמים בהכרח את האינטרס של נפגע העבירה.
 • לנפגע העבירה שמורה הזכות להגיש את הבקשה בשלב טרם גזר הדין, במקרה שלא צפוי להיגזר על עבריין המין מאסר בפועל או טרם שחרורו אם נדון למאסר בפועל.
 • יובהר, כי סיוע משפטי בנושא נכנס לתוקפו ביום 13.7.15. לשם כך, נבחר צוות פנימי וחיצוני שאמון על הנושא. הן עורכי הדין החיצוניים והן עורכי הדין הפנימיים עברו הכשרה מקצועית מקיפה, אשר נבנתה במיוחד לנושא זה. 

למידע נוסף

 • ניתן לפנות לכתובת האגף לסיוע משפטי: Siyua.hanhala@justice.gov.il
 • או לבעלי התפקידים במחוזות האמונים על סיוע לנפגעי עבירה באגף לסיוע משפטי:
  1. עו"ד הדס גבריאל-זני, ממונה ארצית נפגעי עבירה, הנהלת האגף לסיוע משפטי.
   טלפון: 02-6211350  דוא"ל: HadasGa@justice.gov.il
  2. עו"ד סיגלית זהר, רכזת תחום, האגף לסיוע משפטי, מחוז תל אביב.
  3. עו"ד זינה סוסלנקוב, רכזת תחום, האגף לסיוע משפטי, מחוז באר שבע.
  4. עו"ד דקלה שלום, רכזת תחום, האגף לסיוע משפטי, מחוז ירושלים.
  5. עו"ד לילך וויט, רכזת תחום, האגף לסיוע משפטי, מחוז חיפה.
  6. עו"ד הנא מסאלחה, רכזת תחום, האגף לסיוע משפטי, מחוז נצרת.