מצילים חיים: מערך הסיוע המשפטי לקשישים

 
|27/03/2020 |

ייצוג בהליכים רפואיים והגנה על הזכויות: עורכי הדין פועלים למען האוכלוסייה המבוגרת