ייצוג חיצוני בוועדות פסיכיאטריות

 
|22/09/2016 |

דרושים/ות עורכי/ות דין
למתן שירותים במסגרת חוזה קבלני
לצורך ייצוג מכוח חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972
והתקנות על פיו בנושא אישפוז כפוי​

עבור מחוזות: דרום, תל אביב והמרכז וחיפה.
 
השירות המבוקש: פגישות עם פונים מאושפזים, ביצוע ראיונות, איסוף וצילום מסמכים וכל חומר רלוונטי מתיק הפונה אצל כל גורם, מתן ייעוץ, הדרכה וכן ייצוג בוועדות פסיכיאטריות ובערכאות משפטיות בענייני אשפוז כפוי.
  • שירותים נדרשים נוספים מפורטים בחוזה קבלני למתן שירותים שבאמצעותו תבוצע ההתקשרות מול עוה"ד. ניתן לראות את נוסח החוזה בכל אחד ממחוזות הסיוע המשפטי. החוזה כולל בתוכו, בין היתר, פרטים על התמורה עבור השירות המבוקש.
 
תקופת העסקה: מיום  1.11.16 עד 30.6.17.
 
דרישת סף מחייבת: רישיון ישראלי לעסוק בעריכת דין וניסיון מוכח של שנתיים לפחות (למעט תקופת התמחות).
 
  • שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיון רק מועמדים מתאימים וכן שלא לבחור מועמד/ת מסוים או במי מהמועמדים/ות והכל בהתאם לצרכי האגף. שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיון רק מועמדים מתאימים וכן שלא לבחור מועמד/ת מסוים או במי מהמועמדים/ות והכל בהתאם לצרכי האגף.
  • המועד האחרון להגשת מועמדות: 1.11.16
  • רק פניות מתאימות תענינה.
 
המעוניינים יפנו במייל, בצירוף קורות חיים והמלצות ויציינו במייל תחת הכותרת "מענה להתקשרות בחוזה מתן שירותים קבלני בנושא אשפוז כפוי".
 
יש לציין לאיזה מחוז באר-שבע, תל-אביב או חיפה מבקשים להתקשר בחוזה. 
 
מחוז​​ כתובת​
דרום​​
קרן היסוד 4, בית קרסו קומה 5 (מול בנק טפחות), ב"ש. ת"ד – 534, מיקוד 8410​​
תל אביב והמרכז​ רחוב הנרייטה סולד 4, תל אביב  מיקוד 64924​​
חיפה​​ רחוב פל -ים 15(א), חיפה מיקוד 31999​