כליאת קטינים בכלא בניגוד לעמדת בג"צ

 
|22/08/2011 |

כליאת קטינים פליטים בבתי הכלא - בג"צ הסיוע המשפטי​