הלקוח אושפז במחלקה סגורה אך YES דרשה פס"ד נגדו

 
|21/06/2011 |

​כתבה שפורסמה ביום 19/5/11 בעיתון "דה מרקר", בעניין תביעה של YES שהוגשה נגד פונה של הלשכה לסיוע משפטי במחוז ירושלים, וניתן נגדו פסק דין בהעדר הגנה.


מעיון בכתב התביעה, על נספחיו, עלה כי במועד בו נטען לכאורה ע"י YES כי כתב התביעה הומצא לפונה, הוא בעצם שהה במחלקה סגורה בבית חולים פסיכיאטרי. ויובהר כי באישור המסירה לא נטען כי כתב התביעה הומצא לבן משפחה של הפונה אלא כי נמסר לו באופן אישי.
 
בתגובתה של YES לכתבה, היא הודיעה כי היא לא תתנגד לביטול פסק הדין ואף תדאג לביטול התביעה. 
 
> לכתבה המלאה