דיור ציבורי - נייר עמדה

 
|12/07/2018 |

​הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, המייצג מדי שנה מאות אנשים בתחום הדיור הציבורי, הגיש נייר עמדה מפורט לוועדות הכנסת - הוועדה לביקורת המדינה, הוועדה לקידום מעמד האישה, ועדת השקיפות וועדת הכלכלה -  לקראת יום הדיור הציבורי בכנסת שהתקיים ביום 10.7.2018.

נייר העמדה הוגש בהמשך לנייר עמדה שהוגש בשנת 2017, והוא מציג תמונה עדכנית לגבי מצב הדיור הציבורי בשנת 2018, כפי שהיא משתקפת מהטיפול בלקוחות הסיוע המשפטי. יצוין, כי מספר התיקים הנפתחים מדי שנה בסיוע המשפטי נמצא במגמת עלייה חדה: בשנת 2017 נפתחו 687 תיקים לעומת 494 בשנה שקדמה לה– גידול של כ- 40%, ובמחצית הראשונה של שנת 2018 כבר נפתחו 451 תיקים.
מערך הדיור הציבורי המופעל ע"י משרד השיכון באמצעות החברות המשכנות, נועד לסייע במימוש הזכות הבסיסית לקורת גג ולקיום בכבוד. למערך זה השפעה מכרעת על חייהם של אלפי משפחות ויחידים, הנמנים על האוכלוסייה המוחלשת ביותר בחברה. מימוש הזכות כולל הן מתן פתרונות דיור לזכאים, והן טיפול ותחזוקה נאותים בדירות על-מנת שיהיו ראויות למגורים. בתהליך מימוש הזכות, נדרש כי הרשות המנהלית תנהג בהגינות. 
כפי שעולה מנייר העמדה, בשנת 2018, הזכות לדיור ציבורי עבור מי שזכאותם הוכרה היא במידה רבה זכות "על הנייר". זאת, בשל מחסור חמור בדירות ונוכח תור הממתינים הארוך מאוד (עוד ביתר שאת, במשרד הקליטה).
המצוקה רבה גם אצל אלה שזכו לקבל דירה - אלה סובלים פעמים רבות מתנאי דיור בלתי הולמים הנובעים מתחזוקה לקויה. גם מבחינת שקיפות והוגנות ההליך יש עוד דרך ארוכה לעשות.
את נייר העמדה הכינו אביטל בגין ממונה ארצית (מדיניות ציבורית) ומרב שיבק ממונה ארצית (אזרחי), ובכתיבתו השתתפו גם עו"ד יעל קסטן-רבסקי (מחוז מרכז), עו"ד איילת הלברשטט עטיאס (מחוז תל-אביב), עו"ד יפעת שרפלר (מחוז ירושלים), עו"ד ערן נריה (מחוז צפון) ועו"ד אורית קורזרץ (מחוז דרום), הממונים במחוזותיהם על תחום הדיור הציבורי ומייצגים ומלווים לקוחות בתחום זה.
עורכי דין מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מייצגים לקוחות, בין היתר, בעניינים של זכאות לדיור ציבורי וזכאות לסיוע בשכר דירה, תיקון ליקויים, זכויות דייר ממשיך, תביעות להחלפת דירה, התגוננות מפני תביעות כספיות, תביעות לפינוי ועוד. הסיוע ניתן בהתאם לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 ולתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-1973, למי שעומד בתנאי הזכאות הכלכלית ולאחר בדיקה של סיכוי משפטי.