נייר עמדה בנושא קשירתם של מטופלים פסיכיאטריים והגבלות אחרות המוטלות עליהם

 
|27/12/2017 |

הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, המייצג מדי שנה אלפי מאושפזים בכפייה, הגיש נייר עמדה מפורט לוועדה המיוחדת שהוקמה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, בנוגע לקשירתם של מטופלים פסיכיאטריים והגבלות אחרות המוטלות עליהם (כגון בידוד). נייר העמדה מציג את המצב המשפטי הנהוג היום בתחום האשפוז הכפוי והיחס למאושפזים, וכן מציג את תפיסתו של הסיוע המשפטי הרואה בכלי הקשירה במסגרת אשפוז כפוי, ככלי מיותר המקיים פגיעה קשה ביותר במטופלים​

הוועדה הוקמה בעקבות חשיפת המקרה של נועה (שם בדוי) אשר נקשרה בארבע הגפיים במשך 24 יום במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים תל-השומר. שחרורה של נועה מהקשירה התאפשר לאחר שהגישה, באמצעות הסיוע המשפטי, תביעה לשחרורה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. כתוצאה מכך, בית המשפט הורה על העברתה של נועה לבית חולים אחר, בו אין קשירות של מאושפזים.


את נייר העמדה הכינו עו"ד דניאל רז, הממונה הארצי על אשפוז כפוי בסיוע המשפטי, ועוה"ד איילת הלברשטט ואמיר קאדיס ממחוז הסיוע המשפטי בתל אביב, המטפלים ומייצגים בתיקי אשפוז כפוי.


עיקרי נייר העמדה:

  •  לדעת הסיוע המשפטי אין מקום לקשירת מטופלים פסיכיאטריים כדרך טיפולית או כאמצעי הרגעה לטווח ארוך. כך הדבר גם לגבי הגבלות נוספות כגון החזקה בבידוד. מדובר באמצעי פוגעני, בלתי מידתי ומשפיל אשר אין לו כל ערך טיפולי, ולכן יש להגביל עד מאוד את אמצעי הטיפול בדרך של קשירה, בידוד או הגבלה אחרת, ולהשתמש בו רק במקרים קיצוניים ומוגבלים בזמן.
  •  על פי הנטען בנייר העמדה, על מנת לטפל במאושפזים במצב קיצוני, קיימות הגבלות חלופיות ופחות פוגעניות שבאמצעותן ניתן למזער מסוכנות גבוהה ולתת מענה למקרי קיצון של פגיעה עצמית או סביבתית. כך למשל ניתן לאשפז מטופלים בבתי חולים בעלי השגחה מיוחדת, ולדאוג לליווי צמוד שלהם ע"י איש צוות.
  •  על מנת למנוע פגיעה בזכויות המטופל, מציע הסיוע המשפטי להקים מנגנון פיקוח חדש ולעגנו בשינויי חקיקה:
  1.  הסיוע המשפטי ממליץ על קיום מנגנון לפיו הוא יעודכן מידית על  קשירת מטופל או בידודו, וזאת  על מנת שיגיע עורך דין מטעם הסיוע המשפטי לשוחח עם המטופל, ובכך ניתן יהיה להפחית את הפגיעה בזכויותיו המשפטיות והאזרחיות. מנגנון דומה פועל בעניין הוראות אשפוז אזרחיות במסגרת סעיף 29 לחוק וכן בעניין  עצורים או נאשמים אשר מאושפזים תחת צו בימ"ש בהליך פלילי.
  2.  לפי הצעת הסיוע המשפטי יש לעגן בחוק את סמכותה של הוועדה הפסיכיאטרית, המורכבת מאנשי מקצוע ונציגי ציבור, כגוף שיהיה מוסמך לאשר את עצם הקשירה או ההגבלות האחרות על המטופל (כגון בידוד) ולקבוע להם לוחות זמנים.
  3.  המאושפז ובני משפחתו יוכלו להתנגד לקשירה או ההגבלה, ויהיו זכאים לייצוג חינם ע"י הסיוע המשפטי כפי שנעשה כיום לגבי ייצוג מאושפזים בכפייה בוועדות.
  4.  על החלטת הגוף המפקח יהיה ניתן לערער בבית המשפט.
  5.  במידה שהמאושפז אינו מסוגל לתפקד ולהבין את מהות ההליכים, יש מקום לשקול מינוי  אפוטרופוס לדין.
    הסיוע המשפטי ממליץ כי שינויי החקיקה ייערכו באופן מידי היות ומספר התיקים בהם מוגבלת חירותם של אנשים עולה מידי שנה.


הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מייצג מאושפזים בכפייה המבקשים לערער על אשפוזם בהתאם לחוק הטיפול בחולי נפש, התשנ"א – 1991, והתקנות שתוקנו מכוחו. עורכי דין מטעם הסיוע המשפטי מייצגים את המאושפזים בפני הוועדות הפסיכיאטריות בחמישה עשר בתי חולים פסיכיאטרים ברחבי הארץ. בנוסף, הסיוע המשפטי מייצג מאושפזים המתנגדים לאופי ולתנאי הטיפול הניתן להם.