פניה לציבור בנושא הנחיות זכאות כלכלית של קטין בהליכי מעמד אישי באמצעות האגף לסיוע משפטי

 
|10/04/2016 |

​להלן הנחיות האגף לסיוע משפטי בנוגע לבחינת זכאות כלכלית של קטין בהליכי מעמד אישי, הנוגעים לזכויות קטינים, שגובשו בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון (כמתחייב מההחלטה, יישומה והשלכותיה של ההנחיה ייבחנו במהלך השנה הקרובה).

 • ​ההנחיות בהמשך להחלטת בית המשפט העליון מיום 27.10.15, בבג"ץ 8176/13 פלוני נ' האגף לסיוע משפטי (המצ"ב).
 • על-פי ההנחיה, בהליכי מעמד אישי הנוגעים לזכויות קטינים תבחן הזכאות הכלכלית של ההורה המבקש את הסיוע בשם הקטין, למעט במקרים בהם:
  1. הקטין פונה ומבקש את הסיוע המשפטי בעצמו.
  2. מתקיים אחד החריגים המפורטים בהנחיה, המעלה את החשש כי אם לא יינתן סיוע משפטי לקטין באמצעות ההורה המבקש, טובתו של הקטין תפגע פגיעה של ממש.
 • ככל שיש בידיכם מידע רלוונטי בנושא ההנחיות, אודה על קבלת התייחסותכם בכתב, לגב' שירה עוזר ShiraO@justice.gov.il, וזאת עד ליום 8 מאי 2016.
  בברכה, גלעד סממה, עו"ד
  הממונה על האגף לסיוע משפטי

מידע נוסף:

פס"ד 8176-13- בחינת זכאות כלכלית לסיוע משפטי של קטין והוריו

טופס בקשה לסיוע משפטי - קטינים

הנחיות לבחינת זכאות כלכלית של קטין