פסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה בייצוג של הסיוע המשפטי בנושא הזכאות להבטחת הכנסה

 
|29/05/2018 |

אנו שמחים לשתף אתכם בפסיקה עקרונית וחשובה שהתקבלה לאחרונה בבית הדין הארצי לעבודה (17.5.2018) בהובלת עורכי הדין שמונו מטעם הסיוע המשפטי.
​הסיוע המשפטי ייצג 4 מתוך 5 בעלי הדין: שני לקוחות יוצגו ע"י עוה"ד משה שלום ועובד כהן שמונו ע"י סיוע משפטי ת"א, לקוח שיוצג ע"י עו"ד אדי ווסר שמונה ע"י סיוע משפטי ירושלים ולקוח נוסף שיוצג ע"י עו"ד איהאב בשארה שמונה ע"י סיוע משפטי צפון. ​​

פסק הדין ממחיש את יכולתו של הסיוע המשפטי לאתר סוגיות ומקרים שיש בהם כדי להצביע על בעיית רוחב של ציבור שלם ולהביאם לפתחו של ביה"ד לצורך קבלת החלטה תקדימית שתשפיע לטובה על אוכלוסייה שלמה. 

הרקע לפסק הדין הוא נוהל של המוסד לביטוח לאומי, השולל זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ממי שמקבל תמיכה משפחתית קבועה.

ביום 17.5.18 קבע בית הדין הארצי בפסק דין עקרוני בהרכב של 7 שופטים כי "תמיכה משפחתית או קהילתית, הניתנת בנדיבות לב וללא תמורה בצידה, אינה הכנסה  לצורך חוק הבטחת הכנסה, וזאת ללא תלות בדרך בה היא ניתנת, במידת קביעותה וביעודה". משמעותה של ההחלטה היא כי גם אם משפחות או יחידים החיים מתחת לקו העוני ומקבלים הבטחת הכנסה, זוכים לתמיכה כלכלית מבני משפחותיהם או חבריהם, לא תישלל מהם רק בשל כך זכותם לקצבה המינימלית של הבטחת הכנסה. בית הדין פסק כך באיחוד דיון בחמישה תיקים, אשר ארבעה מהם יוצגו על ידי באי כוח מטעם הסיוע משפטי, ובכך שינה מהלכה קודמת, אשר קבעה, כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לפעול לפי הנחיותיו, ולהפחית מגמלת הבטחה של זכאי סכומים שקיבל כתמיכה וולונטרית ממשפחתו או מהקהילה, כאשר מדובר בסכומים שאינם חד פעמיים או שהינם גבוהים מדי לטעמו של המוסד. בית הדין ביטל הנחיות אלה של המוסד לביטוח לאומי.

בית הדין הארצי קיבל את עמדת הסיוע המשפטי, ופסק כי המוסד לביטוח לאומי לא הוכיח כי גמלת הבטחת הכנסה מבטיחה קיום אנושי בכבוד, זאת בעיקר לאור הפחתת הקצבאות במהלך השנים האחרונות ולאור מחקרי הביטוח לאומי עצמו. ומכאן שאין לראות בכספים המתקבלים מבני משפחה או מעמותות צדקה ככספים שמציבים את הזכאים מעל התקרה שנקבעה כמינימום הכנסה לשם קיום בכבוד.

כאמור, פסק הדין ניתן בחמישה תיקים, ארבעה מהם בייצוג עורכי דין מטעם הסיוע המשפטי, לאחר שהמבקשים יוצגו בבתי הדין האזוריים ברחבי הארץ, תביעותיהם התקבלו בחלקן, והוגשו על פסקי הדין ערעורים ע"י הביטוח הלאומי וע"י הסיוע המשפטי. הסיוע המשפטי נאבק זה מספר שנים בהחלטות הביטוח הלאומי שלא לאפשר תמיכה משפחתית או קהילתית למקבלי הבטחת הכנסה, וייצג בתיקים רבים בנושא זה, כאשר פסקי הדין שניתנו בבתי הדין האזוריים לעבודה היו שונים וסותרים זה את זה. לאור חשיבות הסוגיה וזיהוי הבעיה הרוחבית שנדרש לה פתרון תקדימי, הוביל הסיוע המשפטי את ניהול התביעות והבקשה לאחד את התיקים על מנת להגיע לפסיקה עקרונית שתיטיב עם לקוחותיו ועם כלל האוכלוסייה.