ביהמ"ש - מחלקות סגורות מאריכות אשפוז כפוי ביד קלה

 
|07/11/2017 |

​רצ"ב כתבה של עיתון "הארץ" מיום ב' 06/11/2017, ביהמ"ש - מחלקות סגורות מאריכות אשפוז כפוי ביד קלה