מחקרים ישנים

 
מחקרים בנושאים שונים שבוצעו באגף שומת מקרקעין בשנים 2002-2006. המחקרים הנם תיאורטיים בעיקרם אך יש בהם בכדי לתת כלים לשמאי בעת ביצוע עבודתו ובמיוחד לעניין הבנת אופן התנהגות כללי של שוק המקרקעין.

איתור מחקרים ישנים
תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
תאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
​בדיקה אמפירית של השפעת סוגי נוף שונים באחת עשרה ערים בארץקובץ PDF30-04-2012
​בדיקת פער משא ומתן בחנויות. נבדקו 9 ערים
קובץ PDF30-04-2012
​השפעת הקרבה לשטח ציבורי עירוני על שווי הדירות ואומדן הערך הציבורי של שטחים אלו
קובץ PDF30-04-2012
​הקשר בין המדד החברתי כלכלי לשווי דירות. נבדקו שכונות שונות ב- 5 עריםקובץ PDF30-04-2012
​השפעת קרבת דירות לכבישים ברמות רעש שונות. נבדקו 3 שכונות בירושליםקובץ PDF30-04-2012