קווים מנחים עדכניים

 

הקווים המנחים הינם כלי עזר מקצועי שמטרתו לסייע לשמאי בהתמודדותו מול שאלות ייחודיות, שהוא עשוי להיתקל בהן מעת לעת. ​​​​​​​


​​​הנושאים שבהם עוסקים הקווים המנחים נוגעים לסוגי נכסים שאינם שגרתיים (כגון מטמנת אשפה, מקבץ דיור ודרכים), לסוגיה ייחודית המתעוררת בשומות רבות (כגון התייחסות לשיעור ההון, ושיעור הרווח היזמי), וכן כאשר מדובר במטרת שומה שאינה שכיחה (כגון שומה לדמי הסכמה, ושומות לשווי בשימוש).

 

ההנחיות הכלולות בקווים המנחים הן בגדר של המלצה מקצועית לנקוט טכניקה לכימותם של משתנים וערכים כספיים, או המלצה לשימוש בעקרונות מסוימים.

איתור הנחיות
תוצאות 31-31 מתוך 31 תוצאות
תוצאות 31-31 מתוך 31 תוצאות
פרקממויין לפי פרק בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדקובץ  
פרק כ"ט​עריכת שומה לצורך חישוב דמי חכירה ו/או דמי רכישה בחלקת המגורים של הנחלה​קובץ PDF
לעמוד הראשון הקודם
הבא