קווים מנחים עדכניים

 

הקווים המנחים הינם כלי עזר מקצועי שמטרתו לסייע לשמאי בהתמודדותו מול שאלות ייחודיות, שהוא עשוי להיתקל בהן מעת לעת. ​​​​​​​


​​​הנושאים שבהם עוסקים הקווים המנחים נוגעים לסוגי נכסים שאינם שגרתיים (כגון מטמנת אשפה, מקבץ דיור ודרכים), לסוגיה ייחודית המתעוררת בשומות רבות (כגון התייחסות לשיעור ההון, ושיעור הרווח היזמי), וכן כאשר מדובר במטרת שומה שאינה שכיחה (כגון שומה לדמי הסכמה, ושומות לשווי בשימוש).

 

ההנחיות הכלולות בקווים המנחים הן בגדר של המלצה מקצועית לנקוט טכניקה לכימותם של משתנים וערכים כספיים, או המלצה לשימוש בעקרונות מסוימים.

איתור הנחיות
תוצאות 30-21 מתוך 31 תוצאות
תוצאות 30-21 מתוך 31 תוצאות
פרקממויין לפי פרק בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדקובץ  
פרק יט' ​שומת פיצויים בגין שימוש ציבורי בתת הקרקע
קובץ PDF
פרק כ' ​עריכת שומות לתחנות תדלוק קובץ PDF
פרק כא' ​שומות לקנסות בגין עברות בניה
קובץ PDF
פרק כב'​עריכת שומות לקרקע המיועדת לבתי עלמין קובץ PDF
פרק כג' ​פיצויים בגין הפקעת זכויות בקרקע חקלאית 
קובץ PDF
פרק כה'סוגיות מיוחדות בשומות שמבוצעות עבור רשות מקרקעי ישראל קובץ PDF
הבהרה לפרק כה' ​הבהרה לפרק כה' - סוגיות מיוחדות בשומות המבוצעות עבור רשות מקרקעי ישראלקובץ PDF
פרק כו' ​עריכת שומות במסגרת הליכי חילוטקובץ PDF
כז'​עריכת שומות בגין שימוש לא מורשה במקרקעין בניהול רשות מקרקעי ישראלקובץ PDF
פרק כ"חסוגיות ייחודיות בשומות לדיור​ להשכרה ארוכת טווח​​​​קובץ PDF
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון