קווים מנחים עדכניים

 

הקווים המנחים הינם כלי עזר מקצועי שמטרתו לסייע לשמאי בהתמודדותו מול שאלות ייחודיות, שהוא עשוי להיתקל בהן מעת לעת. ​​​​​​​


​​​הנושאים שבהם עוסקים הקווים המנחים נוגעים לסוגי נכסים שאינם שגרתיים (כגון מטמנת אשפה, מקבץ דיור ודרכים), לסוגיה ייחודית המתעוררת בשומות רבות (כגון התייחסות לשיעור ההון, ושיעור הרווח היזמי), וכן כאשר מדובר במטרת שומה שאינה שכיחה (כגון שומה לדמי הסכמה, ושומות לשווי בשימוש).

 

ההנחיות הכלולות בקווים המנחים הן בגדר של המלצה מקצועית לנקוט טכניקה לכימותם של משתנים וערכים כספיים, או המלצה לשימוש בעקרונות מסוימים.

איתור הנחיות
תוצאות 20-11 מתוך 31 תוצאות
תוצאות 20-11 מתוך 31 תוצאות
פרקממויין לפי פרק בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדקובץ  
פרק י'​עריכת שומות לחניונים
קובץ PDF
פרק יא'​עריכת שומות לנכסים המיועדים לארוח כפרי (צימרים)
קובץ PDF
הבהרה לפרק יא'עריכת שומות לנכסים המיועדים לארוח כפרי (צימרים)​קובץ PDF
פרק יב' ​עריכת שומות למכוני טיהור שפכים (מט"ש)קובץ PDF
פרק יג'​עריכת שומות למחצבות אבן לייצור אגרגטים
קובץ PDF
פרק יד'​עריכת שומה למטמנת אשפה
קובץ PDF
פרק טו' ​בחירת "שיעור היוון כולל" בתחשיבי שומה קובץ PDF
פרק טז'
סוגיות ייחודיות בשומות למשרדים
קובץ PDF
פרק יז'​ניתוח זכויות בניה לשטחי שירות בשומות מקרקעיןקובץ PDF
פרק יח' ​שימוש בגישת העלות ובחירת "הרווח היזמי" קובץ PDF
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון