קווים מנחים עדכניים

 

הקווים המנחים הינם כלי עזר מקצועי שמטרתו לסייע לשמאי בהתמודדותו מול שאלות ייחודיות, שהוא עשוי להיתקל בהן מעת לעת. ​​​​​​​


​​​הנושאים שבהם עוסקים הקווים המנחים נוגעים לסוגי נכסים שאינם שגרתיים (כגון מטמנת אשפה, מקבץ דיור ודרכים), לסוגיה ייחודית המתעוררת בשומות רבות (כגון התייחסות לשיעור ההון, ושיעור הרווח היזמי), וכן כאשר מדובר במטרת שומה שאינה שכיחה (כגון שומה לדמי הסכמה, ושומות לשווי בשימוש).

 

ההנחיות הכלולות בקווים המנחים הן בגדר של המלצה מקצועית לנקוט טכניקה לכימותם של משתנים וערכים כספיים, או המלצה לשימוש בעקרונות מסוימים.

איתור הנחיות
תוצאות 10-1 מתוך 31 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 31 תוצאות
פרקממויין לפי פרק בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדקובץ  
פרק א' חישוב דמי הסכמה בנחלה​קובץ PDF
עדכון פרק א'בדיקת סבירות התמורה בנחלות שטחי עיבוד ומשקי עזר בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 534​קובץ PDF
פרק ב'
עריכת שומות למבני ציבור וקרקע למבני ציבור
קובץ PDF
פרק ג'​עריכת שומות לדרכיםקובץ PDF
פרק ד'​שומת המחיר הראוי בחלקה משלימה ונשלמת וזכויות משלימותקובץ PDF
פרק ה' ​התייחסות ל"הוצאות הפיתוח הסביבתי" בשומות ראשונות הנערכות לראשות מקרקעי ישראלקובץ PDF
פרק ו'​שומת דמי השכירות הראויים למקבצי דיור
קובץ PDF
פרק ז' ​ביצוע שומה על פי הפדיון העסקי בנכס הנשום
קובץ PDF
פרק ח'​שומת שווי בשימוש למקרקעין חקלאיים
קובץ PDF
פרק ט'​שומות זכויות בנכסים התפוסים ע"י דייר מוגן
קובץ PDF
 
הבא לדף אחרון