קווים מנחים משנות ה-60

 
איתור קווים מנחים
תוצאות 10-1 מתוך 22 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 22 תוצאות
פרקממויין לפי פרק בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדקובץ  
אינדקס ​תוכן הענייניםקובץ PDF
חברי הועדה ​חברי הוועדה ומטרותיהקובץ PDF
פרק א​שווי בעלות במושעקובץ PDF
פרק ב​שומת מגרשי בנייה לא פנוייםקובץ PDF
פרק ג ​שומת קרקע מסווגת בתוכנית בנין ערים לבניני ציבורקובץ PDF
פרק ד​שומת שטחים מסווגים בתוכנית בנין עריםקובץ PDF
פרק ה​שומת  קרקע המשמשת השלמת חלקהקובץ PDF
פרק ו ​שווי מקרקעין כפופים לחכירה (השווי למחכיר) שווי זכויותיו של חוכר במקרקעין
קובץ PDF
פרק ז ​שומת מקומות חניה למכוניות פרטיותקובץ PDF
פרק ח​שומות: חנויות,מחסנים צמודים לדירה,דירות הכוללות ארונות קירקובץ PDF
 
הבא לדף אחרון