שומות בעלות היבטים מיוחדים

 
​באגף שומת מקרקעין נערכות מדי שנה מאות שומות בנושאים רבים ומגוונים.

בחלק מהשומות מתעוררות שאלות מהותיות או עקרוניות בתחום השמאות או בתחומים משיקים שלגביהם קיימת התלבטות (או מחלוקת) הן בקרב השמאים והן בקרב בעלי מקצוע אחרים. 

​במסמך זה רוכזו תקצירים של חלק ממקרים אלה, כאשר כל תקציר כולל את תיאור המקרה, הצגת הבעיה שהתעוררה והפתרון שנבחר. מטרת ריכוז התקצירים היא ליצור מסד ידע מקצועי שיוכל לשמש ככלי לשמאי בהתמודדותו עם סוגיות דומות.


הצעות, הערות ותגובות ניתן לשלוח לכתובת RIKIP@JUSTICE.GOV.IL