שומת מקרקעין

 

אודות אגף שומת מקרקעין

אגף שומת מקרקעין הוא יחידה מקצועית עצמאית ובלתי תלויה בהחלטותיה, בעלת ניסיון רב בכל הנוגע לענף המקרקעין. לשומות האגף יש השפעה והשלכה על כל הפעילות הכלכלית הנובעת מעסקי מקרקעין ובנייה במדינה. 
בראש האגף עומד השמאי הממשלתי הראשי, ולהנהלת האגף בירושלים כפופים שלושה מחוזות: תל אביב והמרכז, חיפה והצפון, ירושלים, הדרום ויו"ש. לכל מחוז מנהל, סגן מנהל, שמאים מחוזיים, עובדים מנהליים ומתמחים.