סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים - מחצית ראשונה של שנת 2018

 
|13/02/2019 |

 שיעורי תשואה בשוק המשרדים, המסחר, התעשייה והמלאכה ​