חזון האגף

 
חזון השמאי הממשלתי לשמש כַּיחידה הממשלתית לשמאות מקרקעין, המסייעת לקידום מדיניות ממשלת ישראל בתחום הנדל"ן.
השמאי הממשלתי יוביל ויתווה את הדרך בענף שמאות המקרקעין, ויפעל במקצועיות, באובייקטיביות ובשקיפות למתן שירות איכותי ויעיל לממשלת ישראל ולאזרחי המדינה.