גיל בלולו - סגן השמאי הממשלתי הראשי

 

​טלפון: 0733927819/8 ​

פקס': 02-6467704
 

כתובת דוא"ל: GiliB@justice.gov.il


תמונת צילום של גיל בלולו
 • מחודש מרץ 2018 מונה לתפקיד סגן השמאי הממשלתי הראשי.
 • מחודש דצמבר 2013 ועד חודש מאי 2018 שימש כמנהל מחוז ירושלים והדרום.
 • מחודש אפריל 2011 שימש כסגן מנהל מחוז ירושלים והדרום, וממונה ניהול דרום (שלוחת ב"ש).
 • עובד מצטיין משרד המשפטים לשנת 2009.
 • מחודש אפריל 2003 משמש כשמאי מחוזי באגף שומת מקרקעין.
 • משנת 2001 עד 2003 - בעל משרד שמאים פרטי בירושלים.
 • הוסמך כשמאי מקרקעין בשנת 2001.
 • בוגר המסלול לשמאות מקרקעין, המכללה למינהל משנת 1997.
 • בעל תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים, אוניברסיטת אריאל.
 • חבר הוועדה המייעצת לשר האוצר לעניין הפקעות מדינה לפי סעיפים 5,7  לחוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (מס' 3) התש"ע-2010.
 • חבר וועדת פיקוח וחבר וועדת ערר לבחינות הסמכה הסופיות בשמאות מקרקעין - כנציג משרד המשפטים.