סיגלית שושן - מנהלת מחוז תל-אביב והמרכז

 
​טלפון: 073-3923176/7806

פקס': 03-6899736

כתובת דוא"ל:  SigalitSho@justice.gov.il

תמונת צילום של סיגלית שושן
 • מינואר 2019 משמשת כסגנית השמאי הממשלתי הראשי.
 • משנת 2014 עד 2019 שימשה כמנהלת מחוז תל אביב והמרכז באגף שומת מקרקעין.
 • משנת 2012 עד 2014 שימשה כסגנית מנהל מחוז ת"א והמרכז באגף שומת מקרקעין.
 • בעלת תואר ראשון בכלכלה מטעם האוניברסיטה הפתוחה, שנת 2012.
 • משנת 2004 עד 2012 שימשה כשמאית מחוז המרכז במנהל מקרקעי ישראל.
 • הוסמכה כשמאית מקרקעין בשנת 2000.
 • משנת 1991 עד 2004 הועסקה במחוז המרכז במנהל מקרקעי ישראל.
 • חברה בוועדת משמעת לפי חוק שמאי המקרקעין, התשס"א 2001.
 • חברה בוועדה מכרעת לתשלום פיצויי סבל, משרד התחבורה.
 • חברה בוועדה המייעצת לשר התחבורה, לעניין הפקעות.
 • חברה בוועדה לבירור תביעות פיצויי הפקעה, ברמ"י.