סיגלית שושן - מנהלת מחוז תל-אביב והמרכז

 
​טלפון: 03-6899781

פקס': 03-6899736

כתובת דוא"ל:  SigalitSho@justice.gov.il

תמונת צילום של סיגלית שושן
  • משנת 2014 משמשת כמנהלת מחוז תל-אביב והמרכז באגף שומת מקרקעין.
  • משנת 2012 עד 2014 שימשה כסגנית מנהל מחוז תל-אביב והמרכז באגף שומת מקרקעין.
  • בעלת תואר ראשון בכלכלה מטעם האוניברסיטה הפתוחה, 2012.
  • משנת 2004 עד 2012 שימשה כשמאית מחוז המרכז במינהל מקרקעי ישראל.
  • הוסמכה כשמאית מקרקעין בשנת 2000.
  • בוגרת המסלול לשמאות וניהול מקרקעין במכללה למינהל תל-אביב 1999.
  • משנת 1991 עד 2004 הועסקה במינהל מקרקעי ישראל, מחוז המרכז.