אור לוי - סגן השמאי הממשלתי הראשי

 
​טלפון: 02-6209431                                            

פקס': 02-6467704

כתובת דוא"ל:  OrL@justice.gov.il

אור לוי - סגן השמאי הממשלתי הראשי
  • מחודש ספטמבר 2011 משמש כסגן השמאי הממשלתי הראשי.
  • משנת 2003 עד 2011 שימש כסגן מנהל לשכת תל-אביב והמרכז.
  • בעל תואר שני בלימודי משפט, אוניברסיטת בר-אילן, 2011.
  • בשנת 1989 הוסמך כשמאי מקרקעין.
  • בעל תואר ראשון בהצטיינות בהנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת בן-גוריון, 1985.​
  • בוגר התוכנית ללימודי שמאות וניהול נכסים, טכניון תל אביב, 1981.
  • משמש כמנהל יחידת הבקרה באגף.
  • חבר ועדת ההשגות על שומות מטעם רשות מקרקעכי ישראל, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1304.
  • חבר הוועדה המייעצת לשר האוצר לעניין הפקעות, על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי הציבור) (תיקון מס' 3) התש"ע-2010.
  • בעל ותק של כ-25 שנים באגף.