אוהד עיני - השמאי הממשלתי הראשי

 

טלפון: 02-6209420

דוא"ל:  OhadEi@justice.gov.il 

​ ​


 • ​מחודש יוני 2017 משמש כשמאי הממשלתי הראשי.
 • משנת 2016 עד 2017 היה בעל משרד לשמאות מקרקעין ויעוץ נדל"ן.
 • משנת 2014 עד 2015 היה מנהל מרחב עסקי ירושלים.
 • משנת 2012 עד 2014 היה השמאי הראשי ומנהל אגף בכיר שמאות ברשות מקרקעי ישראל.
 • משנת 2011 עד 2012 היה בעל משרד לשמאות מקרקעין ויעוץ נדל"ן.
 • משנת 2009 עד 2011 היה השמאי העירוני והממונה על היטל השבחה בעיריית ירושלים.
 • משנת 2001 עד 2009 היה מנהל מחלקת היטל השבחה בעיריית ירושלים.
 • בשנת 1999 הוסמך כשמאי מקרקעין.
 • בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה, מהאוניברסיטה העברית, בירושלים, 1996.
 • חבר מועצת שמאי המקרקעין, לפי חוק שמאי מקרקעין, תשס"א-2001.
 • חבר וועדת ההשגות על שומות מטעם רשות מקרקעי ישראל, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1304
 • חבר הוועדה המייעצת לשר האוצר לעניין הפקעות, על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (תיקון מס' 3) התש"ע-2010.