מידע לשמאי המאגר

מידע לשמאי המאגר​​

 

 הנחיות מקצועיות

 
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
קובץ   כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדסוג המידעממויין לפי סוג המידע בסדר יורד
קובץ PDFהנחיית השמאי הממשלתי הראשי לשמאי המאגרהנחייה בנושא תוכן שומה בשומות הנערכות על ידי שמאים מטעם השמאי הממשלתי הראשי​​​​​​הנחיות מקצועיות
קובץ PDFהנחיה לשומת דירות לזכאי הדיור הציבורי​שומת דירות לצורך מכירה לזכאי הדיור הציבורי​​​​​הנחיות מקצועיות
קובץ PDFהתייחסות למקדם אי סחירות בשומות עבור רמ"י הנערכות למרכיב פל"ח בנחלהמכתב השמאי הממשלתי הראשי מיום 12/12/2013​​​​הנחיות מקצועיות
קובץ PDFהנחיה בעניין שומות שסכומן מעל 100,000,000 ש"חמכתב סגן השמאי הממשלתי הראשי מיום 8/12/2013​​​​​הנחיות מקצועיות
קובץ PDFהתייחסות למקדם אי סחירות בשומות עבור רמ"י בהתאם להחלטה 1180 על תיקוניהמכתבו של השמאי הממשלתי הראשי אל שמאי מאגר השמאי הממשלתי הראשי מיום 10/9/2013​​​​הנחיות מקצועיות
קובץ PDFמידע והנחיות לשמאי המאגר המשובצים לביטוח לאומי​מכתבו של סגן השמאי הממשלתי הראשי מיום 9/9/2012​​​​​הנחיות מקצועיות
 

 הנחיות מינהליות

 
תוצאות 9-1 מתוך 9 תוצאות
תוצאות 9-1 מתוך 9 תוצאות
קובץ   כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדסוג המידעממויין לפי סוג המידע בסדר יורד
קובץ PDFמידע והנחיות לשמאי המאגר המשובצים לביטוח הלאומי
מכתב סגן השמאי הממשלתי הראשי מיום 9/9/2012
הנחיות מינהליות
קובץ PDFמאגר השמאי הממשלתי
מכתב השמאי הממשלתי הראשי מיום 6/9/2011
הנחיות מינהליות
קובץ PDFמאגר השמאי הממשלתי
תזכורות ודגשים למכתב השמאי הממשלתי הראשי מיום 6/9/2011
הנחיות מינהליות
קובץ PDFהליך פומבי 2010 - הקמת מאגר השמאים הליך פומבי 2010- הקמת מאגר השמאיםהנחיות מינהליות
קובץ PDFמכרז מאגר השמאים - הליך משלים שמ-1/2014מכרז מאגר השמאים - הליך משלים שמ-1/2014הנחיות מינהליות
קובץ PDFתזכורת שליחת דיווח רבעוני​תזכורת הנשלחת לשמאי בסיום כל רבעוןהנחיות מינהליות
קובץ PDFהנחיות ונהלי עבודה במסגרת מאגר השמאיםהעברת העתקי עבודות ושומות, דיווחים רבעוניים, ובקרת שומותהנחיות מינהליות
קובץ PDFהקווים המנחים של השמאי הממשלתי הראשי - הנחייה מחייבת מכתב סגן השמאי הממשלתי הראשי מיום 28/11/2013הנחיות מינהליות
קובץ PDFאי העברת עותקי שומה
מכתב סגן השמאי הממשלתי הראשי מיום 1/7/2013
הנחיות מינהליות
 

 טפסים להורדה

 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
קובץ   כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדסוג המידעממויין לפי סוג המידע בסדר יורד
קובץ מסמךדיווח רבעוני - היקף העסקה​ידווח ע"י השמאי בסיום כל רבעון וישלח ליחידת הבקרהטפסים להורדה