הקצבת יחידות שומה

 

מסמך זה ישמש לצורך חיוב לקוחות אגף שומת מקרקעין, וכן לצורך תשלום לשמאיי המאגר המבצעים שומות עבור משרדי הממשלה וגופי הסמך, אליהם שובצו.