מידע למתמחים

 

מידע למעוניינים בהתמחות בסניגוריה בציבורית; מהי הסניגוריה, תוכן ההתמחות, דרישות, תנאים והליכי קבלה


התמחות בסניגוריה הציבורית

מהי הסניגוריה הציבורית? 

 • הסניגוריה הציבורית הוקמה בשנת 1996 במטרה להעניק ייצוג משפטי איכותי בהליכים פליליים לעצורים ונאשמים, הזכאים לייצוג בהתאם לעילות שנקבעו בחוק.
 • הסניגוריה מייצגת מספר רב של חשודים ונאשמים בהליכים פליליים, ובכלל זה הנושאים הבאים ועוד:
 1. בתיקי מעצרים.
 2. בתיקים פליליים.
 3. בערעורים פליליים.
 4. בתיקי נוער.
 5. בוועדות פסיכיאטריות.
 6. בוועדות שחרורים.
 • חלק מהייצוג ניתן על ידי עורכי דין "פנימיים" המועסקים בסניגוריה הציבורית עצמה. חלק אחר של הייצוג ניתן על ידי עורכי דין "חיצוניים", שהינם עורכי דין פרטיים אשר מייצגים מטעמה של הסניגוריה הציבורית ובפיקוחה.
  ההתמחות בסניגוריה הציבורית היא תחת פיקוחם של מאמנים מצוות עורכי הדין ה"פנימיים".
 • הסניגוריה הציבורית פרושה על פני הארץ בשישה מחוזות: תל- אביב, מרכז, ירושלים, חיפה, צפון ודרום.
  בנוסף למחוזות אלו קיימת הסניגוריה הציבורית הארצית, שמקום מושבה בתל-אביב.
 • הסניגוריה הציבורית הינה גוף צעיר יחסית ומלוכד, שהעובדים בו מונעים על ידי אמונה ביעדיה של הסניגוריה הציבורית ופועלים מתוך תחושת שליחות ציבורית, ומשכך הם מחויבים להשקעת שעות עבודה ומאמצים רבים. המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מעבודת הסניגוריה הציבורית ומועסקים בעבודה משפטית על כל גווניה, ועל כן נדרשים גם הם לעבודה מאומצת, כמו גם ליכולת חשיבה משפטית ברמה גבוהה ולתחושת מחויבות חברתית עמוקה.
 • התמחות בסניגוריה הציבורית היא הזדמנות ייחודית ומרתקת ללימוד ועשייה בכל תחומי המשפט הפלילי, והיא מתאימה למועמדים נבחרים, בעלי מחויבות לזכויות אדם ונכונות לעשייה חברתית ומשפטית משמעותית.

 

התמחות במחוזות הסניגוריה

 • המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מצוות הסניגוריה במחוז, והם מועסקים בעבודה משפטית על כל גווניה. המתמחים מסייעים לעורכי הדין בכל שלבי הייצוג, ונלווים לעורכי הדין בכל שלבי העבודה בתיק, ובכלל זה:
 1. פגישות עם הלקוח.
 2. פגישות עם הפרקליטות או מדורי התביעות.
 3. דיונים בבתי משפט בערכאות השונות.
 4. לימוד התיקים הפליליים והכנת חוות דעת, כתבי בית-דין וטיעונים בשלבים השונים (הכנת ההוכחות, טיעונים משפטיים, טיעונים לעונש, סיכומים, כתיבת ערעורים ועררים ועוד).
 5. המתמחים אף מהווים חלק חשוב ממערך המינוי, הליווי והפיקוח של הסניגוריה הציבורית, התומך בעבודת הסניגורים החיצוניים.
 • במהלך המחצית השנייה של ההתמחות, רשאים המתמחים להופיע בעצמם בבית משפט השלום בתיקים מסוימים (בכפוף לאישור מתאים, בהסכמת האדם המיוצג ובנוכחות מאמן).

התמחות בסניגוריה הארצית

 • המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מצוות הסניגוריה הארצית, והם מועסקים בעבודה משפטית על כל גווניה. המתמחים מוצמדים לעורכי הדין מצוות הסניגוריה הארצית, המופקדת על ייצוג לקוחות הסניגוריה בהליכים בפני בית המשפט העליון, בדגש על הליכים עקרוניים (ערעורים פליליים, בקשות רשות ערעור, בקשות לדיון נוסף, ידיד בית משפט וכו'). המתמחים אף מסייעים לעורכי הדין העוסקים בתחומים ייחודיים כגון הליכי חקיקה, זכויות עצורים ואסירים, קטינים בהליך הפלילי ומשפטים חוזרים.        
 • במהלך המחצית השנייה של ההתמחות, רשאים המתמחים להופיע בעצמם בבית משפט השלום בתיקים מסוימים (בכפוף לאישור מתאים, בהסכמת האדם המיוצג ובנוכחות מאמן).

תנאי עבודה ושכר

 • המתמחים יעבדו בלשכות הסניגוריה הציבורית במחוזות השונים.
 • שעות העבודה הפורמאליות הן 8.5 שעות ביום, בימים א'-ה', אך אופי העבודה בסניגוריה עשוי להצריך גם שעות נוספות.
 • תנאי השכר– כמקובל לגבי מתמחים בשירות המדינה.
 • מתמחים רבים השתלבו לאחר תקופת ההתמחות בעבודה עם הסניגוריה הציבורית כעורכי דין, בצוות הפנימי או החיצוני, בהתאם לכישוריהם ולצרכי הסניגוריה.

 

הליכי הקבלה להתמחות

 • בדומה ליתר יחידות משרד המשפטים, הגשת המועמדות להתמחות בסניגוריה הציבורית נעשית באמצעות אתר "קודקס". יש להירשם לכל מחוז בסניגוריה (ובכלל זה הסניגוריה הארצית) בנפרד.
 • אופן הגשת בקשות למועמדות ופירוט הליכי המכרז מתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של משרד המשפטים במדור "דרושים", באתר נציבות שירות המדינה ובעיתונים.

 

דרישות התפקיד

 • זיקה לזכויות אדם, לערכי ומטרות הסניגוריה הציבורית, רצון לעסוק במשפט הפלילי, רצון ללמד סניגוריה על נאשמים, הזדהות עם ערכים כגון כבוד האדם, הזכות להליך הוגן, תחושת מחויבות חברתית ועוד.
 • נכונות לעבודה מאומצת והשקעה מרובה, רמה אקדמית ומחקרית, יכולת חשיבה משפטית וכתיבה משפטית ברמה גבוהה.

  

אנשי קשר בסניגוריה הציבורית. במקרה הצורך, ניתן גם לפנות לאחראים בסניגוריה על גיוס מתמחים:       

 • מחוז תל- אביב
  עו"ד תרצה קיש: טל' 073-3923631
 • מחוז מרכז
  עו"ד ניר רהט: טל' 073-3923567
 • מחוז דרום 
  עו"ד עינת סנדלר: טל' 073-3922540
 • מחוז ירושלים
  עו"ד שני פוגודה: טל' 073-3926025
 • מחוז חיפה
  עו"ד שרון רינגר: טל' 073-3921030
 • מחוז צפון
  עו"ד אלעד בלעיש: טל' 073-3929831
 • הסניגוריה הארצית
  עו"ד גיל שפירא: טל' 073-3923527​