מידע לעצור

 

זומנתי לחקירה, מה הכי חשוב שאדע?

 • יש לך זכות להתייעץ עם עורך דין לפני תחילת החקירה, והמשטרה חייבת לתת לך להיפגש עם עורך הדין. רק במקרים חריגים יכולה המשטרה למנוע ממך להיפגש עם עורך דין.
 • אם אתה עצור ואין לך עורך דין פרטי, אתה יכול לבקש להתייעץ עם סניגור ציבורי.
 • אם ביקשת להתייעץ עם סניגור ציבורי, המשטרה חייבת להעביר את הבקשה בהקדם האפשרי לסניגוריה הציבורית, שתשלח אליך בדחיפות סניגור שיבחן אם אתה זכאי לייצוג. 
 • על המשטרה לחכות עד להגעת עורך הדין ולא להתחיל את החקירה עד שעורך הדין יגיע לתחנת המשטרה, כל עוד מדובר בפרק זמן סביר, בהתחשב בשעה ובמיקום התחנה.
 • פרטי התקשרות למחלקות המעצרים בסניגוריה הציבורית:
  מחוז מרכז- בגירים: 073-3923556/7. קטינים: 073-3923583/4.
  מחוז תל אביב- בגירים: 073-3923621/4. קטינים: 073-3923606/7.
  מחוז חיפה- 073-3921010.
  מחוז צפון- 073-3929817.
  מחוז ירושלים- 073-3926010, 073-3926009.
  מחוז דרום- 073-3922487.
​​

שאלות נפוצות

 • אם נעצרת או זומנת לחקירה, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין לפני תחילת החקירה. התייעצות עם עורך דין חשובה גם אם אתה מעורב במעשים שבהם אתה חשוד וגם אם לא. זאת, משום שבפגישה יוכל עורך הדין להסביר לך על הזכויות שלך בחקירה, לוודא שתקבל את הזכויות המגיעות לך ולשמור שהחקירה מתנהלת כשורה. הסניגור יוכל להסביר מה צפוי לך במהלך החקירה ולאחריה, כיצד מתנהלת חקירה, מה מותר לחוקרים לעשות במסגרתה ומה הם זכויותיך וחובותיך. הייעוץ שייתן עורך הדין יעזור לך להחליט  אם לשמור על זכות השתיקה או למסור גרסה בחקירה. מדובר בהחלטה מורכבת שיכולות להיות לה השלכות משמעותיות על המשך ההליכים בתיק, ולכן חשוב שתקבל ייעוץ משפטי מקצועי בנושא. ​
 • אם נעצרת ואין לך עורך דין פרטי, אתה יכול לבקש להתייעץ עם סניגור ציבורי. סניגור ציבורי הוא עורך דין פלילי ששכרו משולם מקופת המדינה אך הוא חב חובת נאמנות מלאה ללקוח שלו כמו עורך דין פרטי. הוא ממונה על ידי הסניגוריה הציבורית, ועבודתו מפוקחת על ידה.

  המשטרה מחויבת להעביר את הפנייה שלך בהקדם האפשרי לסניגוריה הציבורית, שתשלח אליך עורך דין לתחנת המשטרה.  הסניגור הציבורי יבדוק בתחילת המפגש האם אתה זכאי לייצוג על פי התנאים שנקבעו בחוק, ואם תימצא זכאי הוא ייעץ לך לגבי החקירה.

  גם אדם קרוב לך יכול להודיע לסניגוריה הציבורית בשמך כי אתה מבקש להיות מיוצג על ידי סניגור ציבורי, וזאת אם אין לך עורך דין פרטי. הטלפונים של מחלקות המעצרים ושל מוקד המעצרים של הסניגוריה הציבורית נמצאים כאן.

  מחלקות המעצרים ומוקד המעצרים של הסניגוריה הציבורית פעילים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כולל סופי שבוע וחגים.

 • ​הסניגוריה הציבורית מייצגת חשודים בגירים שנעצרו לצרכי חקירה בהתאם למבחנים של זכאות כלכלית. לכן, הסניגור הציבורי יבדוק בתחילת המפגש איתך את הזכאות שלך. אם תימצא זכאי מבחינה כלכלית, הוא ייעץ לך לגבי החקירה.
 • יש לך זכות להתייעץ עם עורך דין לפני תחילת החקירה. לכן ככלל, על המשטרה להמתין ולא להתחיל את החקירה עד שעורך הדין יגיע לתחנה, כל עוד מדובר בפרק זמן סביר.
  אם מסיבה כלשהי לא ביקשת להתייעץ עם עורך דין או לא הספקת להתייעץ עם עורך דין לפני תחילת החקירה, אתה עדיין יכול לבקש להיפגש עם עורך דין גם במהלך החקירה. במקרה כזה המשטרה ככלל צריכה להפסיק את החקירה באופן מיידי, ולחכות זמן סביר עד הגעתו של עורך הדין כדי לאפשר את הפגישה.

  בנוסף, אם לא התייעצת עם עורך דין לפני החקירה או במהלכה, אתה יכול לבקש להיפגש עם עורך דין גם לאחר החקירה. במקרה כזה עורך הדין ייפגש איתך בבית המעצר אליו תובא ככל שהמשטרה תחליט לעצור אותך. יחד עם זאת, הערך של התייעצות עם עורך דין לאחר החקירה נמוך משמעותית מאשר הערך של התייעצות לפניה. לכן, חשוב מאד לבקש להתייעץ עם עורך דין לפני תחילת החקירה.

  במקרים חריגים בלבד רשאית המשטרה למנוע פגישה של עצור עם עורך דינו. החלטה כזו צריכה להתקבל רק על ידי קצין משטרה ממונה בדרגת רב פקד ומעלה, עליה להיות מנומקת בכתב, ומוגבלת בזמן לפי לוחות זמנים שכתובים בחוק.​

 • ​הפגישה עם עורך הדין צריכה להיערך ביחידות ובתנאים שמבטיחים את סודיות השיחה. על השיחה עם הסניגור חלים כללי החיסיון שבין עורך דין ללקוח, ולסניגור הציבורי יש חובת נאמנות ללקוח.
 • ככלל, אין לפרסם את שמו של חשוד שנחקר במשטרה עד 48 שעות מהמועד שבו התייצב החשוד לחקירה או שהיה עליו להתייצב לחקירה, או עד תום הדיון הראשון בעניינו בבית המשפט, לפי המוקדם מביניהם. במועד זה תוכל להגיש בקשה לאיסור פרסום שמך לבית המשפט, כך שיהיה אסור לפרסם את השם שלך גם לאחר מכן. אם בית המשפט ישתכנע שהפרסום עלול לגרום לך לנזק חמור ושיש להעדיף את מניעת הנזק על פני העניין הציבורי שבפרסום, הוא יוכל להאריך את איסור הפרסום עד שיוגש נגדך כתב אישום. אם יוגש כתב אישום, האיסור יפקע ואפשר יהיה לפרסם את השם שלך, אלא אם כן יקבע בית המשפט אחרת באותו שלב. 

  אם אתה עצור לצרכי חקירה ואין לך סניגור, על המשטרה ליידע אותך על האפשרות להגיש בקשה לאיסור פרסום ולאפשר לך להגיש בקשה כזו. ​

 • החקירה המשטרתית צריכה להתנהל בשפתו של החשוד או בשפה שהחשוד דובר ומבין. אם אתה לא דובר עברית, על המשטרה לספק לך מתורגמן לשפתך. על המשטרה לתעד בכתב את החקירה בשפה בה היא מתנהלת, כלומר בשפה שאתה מבין. אם לא ניתן לעשות זאת, המשטרה צריכה לתעד את החקירה בתיעוד חזותי או קולי, כלומר להקליט או לצלם את החקירה. ​
 • ​אם אתה חירש או אילם, ודובר את שפת הסימנים, על המשטרה לספק לך מתורגמן לשפת הסימנים. במקרים אלו על המשטרה לתעד את החקירה בתיעוד חזותי, כלומר לצלם את החקירה.
 • ​אם אתה אדם עם מוגבלות שכלית, ככלל אתה צריך להיחקר על ידי חוקר מיוחד בעל הכשרה מתאימה. אם חוקר המשטרה יהיה סבור שאין מקום להפנות אותך לחקירה על ידי חוקר מיוחד, תוכל להגיש ערר על ההחלטה לבית משפט שלום.

  כמו כן, ככלל, אתה זכאי לכך שילווה אותך אדם לפי בחירתך שיהיה נוכח בחקירה המשטרתית (למשל, בן משפחה, אך לא עורך דינך). ככלל, אם מונה לך אפוטרופוס, על המשטרה ליידע אותו על הכוונה לחקור אותך.

  חקירה של אדם עם מוגבלות שכלית צריכה להיות מתועדת בתיעוד חזותי, כלומר המשטרה חייבת לצלם את החקירה שלך. אם אין אפשרות סבירה לצלם את החקירה, או אם הנחקר מסרב לשתף פעולה עם שאלות החוקרים בגלל התיעוד החזותי, יש לתעד את החקירה בתיעוד קולי, כלומר היא תוקלט בקול בלבד. אם אין אפשרות סבירה לתיעוד קולי או אם הנחקר מסרב לשתף פעולה עם שאלות החוקרים בגלל התיעוד הקולי, החקירה תתועד בכתב. בכל מקרה שבו הנחקר מסרב לשתף פעולה בגלל אופי התיעוד, יש לתעד את הסירוב.

 • ​אם אתה אדם עם מוגבלות נפשית, תוכל בדרך כלל לבקש מאדם נוסף ללוות אותך בחקירה (למשל, בן משפחתך, אך לא עורך דינך). תוכל גם בדרך כלל לבקש שיודיעו למטפל שלך שאתה נחקר, ולבקש שהמטפל שלך ילווה אותך בחקירתך.

  חקירה של אדם עם מוגבלות נפשית צריכה להיות מתועדת בתיעוד חזותי, כלומר המשטרה חייבת לצלם את החקירה שלך. אם אין אפשרות סבירה לצלם את החקירה או אם הנחקר מסרב לשתף פעולה עם שאלות החוקרים בגלל התיעוד החזותי, תתועד החקירה בתיעוד קולי, כלומר היא תוקלט בקול בלבד. אם אין אפשרות סבירה לתיעוד קולי או אם הנחקר מסרב לשתף פעולה עם שאלות החוקרים בגלל התיעוד הקולי, החקירה תתועד בכתב. בכל מקרה שבו הנחקר מסרב לשתף פעולה בגלל אופי התיעוד, יש לתעד את הסירוב.

  כמו כן, אם אתה עצור או חשוד ובמסגרת הליך המעצר או החקירה הוגשה בקשה לשלוח אותך לבדיקה פסיכיאטרית או לאשפוז, תהיה זכאי לייצוג מטעם הסניגוריה הציבורית ללא קשר למצבך הכלכלי.

 • ​עיכוב הוא הגבלת החירות של אדם על ידי שוטר וזאת בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה. כשמדובר בעיכוב, הגבלת החירות מסויגת מראש מבחינת משך הזמן והמטרות של העיכוב, כפי שמוסבר בהמשך. לעומת זאת כאשר מדובר במעצר, הגבלת החירות היא רבה יותר הן מבחינת תקופת ההגבלה והן מבחינת מטרותיה.
 • ​אם לשוטר יש חשד סביר שביצעת עבירה או שאתה עומד לבצע עבירה, הוא רשאי לעכב אותך לצורך הזדהות וחקירה במקרים מסוימים רשאי השוטר לדרוש ממך להתלוות אליו לתחנת המשטרה לחקירה או לזמן אותך לחקירה במועד אחר. כמו כן, גם אם היית עד לעבירה שנעברה, שוטר יכול לעכב אותך במקום האירוע לצורך הזדהות ומסירת מידע, או לזמן אותך לתחנת המשטרה לחקירה במועד אחר.

  על השוטר המעכב להזדהות בפניך, להודיע לך שאתה מעוכב ולהסביר לך את הסיבה לעיכוב (אלא אם כן הדברים ברורים בנסיבות העניין). העיכוב לא יימשך מעבר לזמן סביר הדרוש בהתאם לנסיבות העניין, ולא יעלה על שלוש שעות. אם מדובר באירוע בו יש מספר רב של מעורבים, רשאי קצין משטרה ממונה שדרגתו רב פקד ומעלה להאריך את העיכוב למשך שלוש שעות נוספות.

 • ​שוטר רשאי לעצור אותך אם יש צו של בית משפט שמורה על מעצרך. במקרה כזה, ככלל, על השוטר להזדהות בפניך, להודיע לך שאתה עצור ולפרט את הסיבה למעצר. כמו כן על השוטר למסור לך את צו בית המשפט שמורה על המעצר.

  כמו כן, שוטר רשאי לעצור אותך גם ללא צו של בית משפט, אם יש לו חשד סביר שביצעת עבירה חמורה יחסית (שמוגדרת בחוק כעבירה של עוון או פשע) והוא סבור שאתה עלול לסכן אדם אחר, או לסכן את בטחון הציבור, או את בטחון המדינה, או שאתה עלול לשבש את הליכי המשפט או לא להופיע לחקירה. לעיתים ניתן יהיה לעצור אותך ללא צו גם מבלי שלשוטר יש חשש שאתה מסוכן. כך, בעבירות חמורות במיוחד (למשל, עבירה שדינה מאסר עולם, עבירת אלימות בבן משפחה, ועוד) או במקרים שבהם שוחררת בערובה ויש יסוד סביר להניח שהפרת את תנאי שחרורך בערובה, או כשאתה עצור בפיקוח אלקטרוני ויש יסוד סביר להניח שהפרת את תנאי הפיקוח, או שיש יסוד סביר להניח שאתה נמלט ממשמורת חוקית. גם במעצר ללא צו, ככלל על השוטר להזדהות בפניך, להודיע לך שאתה עצור ולפרט את סיבת המעצר.

  במעצר שלא על פי צו בית משפט, על השוטר להעדיף אפשרות של עיכוב על מעצר, ככל שנסיבות המקרה מאפשרות זאת. אך אם אתה לא מציית להוראות השוטר המבקש לעכב אותך או מפריע לו, הוא רשאי לעצור אותך ולהביא אותך לתחנת המשטרה.

 • ​אם נעצרת שלא על פי צו בית משפט, בדרך כלל על השוטר להביא אותך ללא דיחוי לתחנת המשטרה, ולהעבירך לרשות הקצין הממונה על החקירות בתחנה. בתחנה ייערך בירור על ידי הקצין הממונה, שיבחן האם מוצדק להאריך את המעצר שלך, או אם ניתן לשחרר אותך בערובה או ללא ערובה. לפני קבלת החלטה, הקצין הממונה ייתן לך הזדמנות להשמיע את טענותיך לעניין המעצר או לעניין תנאי השחרור. כמו כן הקצין הממונה יזהיר אותך כי אינך חייב לומר דבר, כי כל דבר שתאמר עשוי לשמש כראיה נגדך וכי אם תימנע מלהשיב לשאלות, הדבר עשוי לחזק את הראיות נגדך.

  אם יש לך עורך דין שנמצא בתחנת המשטרה, על הקצין הממונה לשמוע אותו, אך הוא לא חייב להמתין עד שעורך דין יגיע לתחנה. אם הקצין הממונה החליט לעצור אותך, עליו להבהיר לך מיד את העובדה שנעצרת ואת סיבת המעצר. אם הקצין הממונה החליט לשחרר אותך בערובה, השחרור יהיה על תנאי שאתה תתייצב לחקירה או למשפט ושלא תשבש הליכי חקירה ומשפט. הקצין הממונה יכול לקבוע תנאים נוספים שבהם עליך לעמוד כדי להשתחרר. 

  במקרים רבים הקצין הממונה יקבל את ההחלטה אם להשאיר אותך במעצר או לשחרר אותך רק אחרי החקירה. בתחילת החקירה, החוקרים יזהירו אותך כי אתה נחקר כחשוד, יידעו אותך בדבר זכות השתיקה ומשמעות השתיקה מחד או מסירת דברים לחוקר מאידך, יאמרו לך באיזו עבירה אתה חשוד ויידעו אותך שיש לך זכות להתייעץ עם עורך דין או עם סניגור ציבורי אם אתה זכאי לכך.

 • אם הקצין הממונה החליט לעצור אותך, עליו להבהיר לך מיד שאתה זכאי שתימסר הודעה על מעצרך לאדם קרוב. על הקצין הממונה למסור ללא דיחוי את ההודעה על מעצרך ועל המקום בו אתה נמצא לאדם הקרוב שמסרת את שמו, אלא אם ביקשת שלא למסור הודעה כזו. אם שונה המקום בו אתה נמצא, המשטרה חייבת להודיע על כך לאדם שביקשת. בנוסף, לבקשתך, המשטרה חייבת למסור הודעה על מעצרך והמקום בו אתה נמצא גם לעורך דין שמסרת את שמו, או לעורך דין שבחרת מתוך רשימה של לשכת עורכי הדין שתוצג לך, או לסניגוריה הציבורית. ​
 • ככלל, המשטרה רשאית לעצור אותך עד ל-24 שעות, בין אם מדובר במעצר על פי צו בית משפט ובין אם במעצר על פי החלטת קצין משטרה. במשך זמן זה על המשטרה להביא אותך בפני בית משפט לצורך הארכת המעצר או לשחרר אותך (כאשר מדובר במעצר ללא צו שופט, במקרים חריגים שבהם יש צורך בפעולות חקירה דחופות רשאי הקצין הממונה להשהות את ההבאה בפני שופט עד 48 שעות מתחילת המעצר).

  אם במהלך פרק זמן זה חל חג או שבת, על המשטרה להביא אותך לדיון בבית המשפט לפני כניסת החג או השבת. במקרים חריגים יכולה המשטרה להביא אותך לדיון בבית המשפט לאחר מכן, אך לא יאוחר מארבע שעות מצאת החג או השבת. אם נעצרת פחות מארבע שעות לפני כניסת החג או השבת או במהלכם, על המשטרה להביא אותך לדיון בבית המשפט לא יאוחר מארבע שעות מצאת החג או השבת, או בתום 24 שעות, לפי המאוחר.

  בית המשפט יכול להאריך את המעצר לתקופות של עד 15 ימים כל פעם, אך בקשת הארכת מעצר מעבר לתקופה של 30 יום צריכה להיות מוגשת באישור היועץ המשפטי לממשלה. בסך הכל, ניתן להחזיק חשוד במעצר מבלי שהוגש נגדו כתב אישום עד 75 ימים לכל היותר, ולשופט של בית המשפט העליון יש סמכות להאריך תקופה זו. יחד עם זאת, מקרים אלה הם חריגים, ובדרך כלל מעצר לצרכי חקירה מסתיים תוך תקופה קצרה שנמדדת בימים ספורים.

  במקרים בהם יש כוונה להגיש נגדך כתב אישום, ניתן להאריך את המעצר בחמישה ימים נוספים לאחר שהתובע מצהיר על הכוונה להגיש את כתב האישום ואם בית המשפט השתכנע שיש עילה (כלומר הצדקה) לכאורה לבקש את המעצר שלך עד תום ההליכים המשפטיים.

  אם הוגש נגדך כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים, בית המשפט יכול לשקול האם יש להורות על המשך המעצר עד לתום ההליכים כנגדך.

 • ​הקצין הממונה יכול לשחרר אותך בכפוף להפקדת ערובה ולתנאים נוספים שמטרתם להבטיח שתתייצב לחקירה או למשפט, ולא תשבש הליכי חקירה ומשפט (למשל שלא תתאם עדויות עם חשודים אחרים, או שלא תשמיד ראיות).
  מהי ערובה? הערובה יכולה להיות ערבון כספי (כלומר הפקדת כסף מזומן), או ערבות עצמית (כלומר חתימה על התחייבות) שעליך להפקיד במועד השחרור או עד תאריך מסוים, וכן היא עשויה לכלול ערבון כספי או ערבות מצד ערבים נוספים.
  הקצין הממונה יקבע את תנאי הערובה בהתאם לעבירה בה אתה חשוד, מצבך הכלכלי, השאלה האם יש לך רישומים פליליים קודמים ומהם, והאפשרות שתעמוד בתנאי השחרור.
 • אם הוטל עליך להפקיד ערבון כספי, ניתן להפקיד אותו באחת מהדרכים הבאות:
  א. במזומן בבנק הדואר. בדרך כלל הסניפים של בנק הדואר פתוחים עד 18:00. סניף הדואר שפתוח עד השעה המאוחרת ביותר הוא סניף נתב"ג שפתוח בימי חול עד חצות, ולכל אורכו של הלילה שבין יום חמישי לשישי עד השעה 14:00 ביום שישי (בשבת הסניף סגור);
  ב. בהעברה בנקאית באתר האינטרנט של המשטרה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע;
  ג. בעמדות תשלום ("קיוסקים") המוצבות בתחנות המשטרה בהן ניתן לשלם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע באמצעות כרטיס אשראי;
  ד. במספר סניפי חנויות "מנטה" בתחנות "דלק" ברחבי הארץ עד השעה 22:00, בהן ניתן לשלם במזומן ועד סכום של 9,999 ₪ .

  אם אינך מצליח להפקיד את הערבון הכספי באופן מיידי, לקצין הממונה יש סמכות לדחות את ההפקדה למועד אחר (למשל, אם יש באפשרותך להפקיד כרגע כסף מזומן בלבד, והקצין מבקש לשחרר אותך בשעות הלילה בהן סניפי הדואר וסניפי "מנטה" אינם פעילים), או להורות על שחרור בערובה אחרת.

 • ​הערבות ותנאי השחרור בערובה יתבטלו אם לא יוגש נגדך כתב אישום תוך 180 יום. במקרה כזה תוכל לקבל את הסכום שהפקדת חזרה, אלא אם כן בית המשפט הורה על הארכת הערובה (בית המשפט יכול להורות על הארכת ערובה לבקשת תובע עד 180 יום נוספים, או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה עד 90 יום נוספים).
 • התנאי הבסיסי לשחרור על ידי הקצין הממונה הוא שתתייצב לחקירה או למשפט בכל זמן שתידרש, ושלא תשבש הליכי חקירה או משפט. כמו כן הקצין הממונה יכול להטיל עליך תנאים נוספים אם אתה מסכים לכך. למשל:

  הקצין יכול להטיל עליך חובה להודיע על שינוי במען המגורים ומקום העבודה; להטיל עליך איסור יציאה מהארץ (לתקופה של עד 3 חודשים); לאסור עליך להיכנס למקום או אזור מסוים (לתקופה של עד 15 ימים); לאסור עליך ליצור קשר או להיפגש עם אדם מסוים (לתקופה של עד 30 ימים); לחייב אותך להתגורר או להימצא במקום מסוים (לתקופה של עד 15 ימים); לחייב אותך להתייצב בתחנת המשטרה; או להטיל עליך מעצר בית למשך כל שעות היום או לחלק ממנו (לתקופה של עד 5 ימים).

  אתה יכול להתנגד להטלת התנאים הללו, אך במקרה זה אתה עשוי להישאר במעצר למשך עד 24 שעות, שבמהלכן תובא בפני בית המשפט.

  בנוסף, אתה יכול להגיש ערר על הערובה או על תנאי השחרור לבית משפט שלום תוך 14 יום ממועד השחרור, ולבקש לבטל או לשנות את התנאים שנקבעו. ​

 • הדיון בבקשת המשטרה להארכת המעצר מתקיים בבית משפט שלום. המשטרה צריכה להראות לבית המשפט שיש בסיס עובדתי לחשדות נגדך (חלקו תגיש המשטרה לעיון השופט בלבד), ובנוסף שיש עילה (כלומר הצדקה) לעצור אותך. בית המשפט יבחן האם יש בבקשת המשטרה ובחומר שהיא מגישה לבית המשפט כדי להצדיק את המשך המעצר בהתאם לעילות הקבועות בחוק.

  על השופט לבחון שני דברים: האחד, האם יש חשד סביר שביצעת את העבירה בה אתה חשוד, והשני, האם יש עילה לעצור אותך. עילת מעצר יכולה להיות, למשל, חשש שאם תשוחרר ממעצר תסכן את בטחונו של אדם או בטחון הציבור, או כי אתה עלול להביא לשיבוש החקירה או להתחמקות ממנה, או כאשר המשטרה מבקשת לעשות הליכי חקירה שלא ניתן לקיים אותם אם תשוחרר, ועוד.

  גם אם הוכחו תנאים אלו, על בית המשפט לבחון אם אפשר לשחרר אותך לחלופת מעצר, כלומר להשיג את מטרות המעצר בדרך שתפגע בחירות שלך במידה פחותה יותר ממעצר ממש על ידי הטלת מגבלות שונות (כלומר, ערובה ותנאי שחרור בערובה). חשוב שתתייעץ עם עורך דינך לפני הדיון על אפשרויות לחלופות מעצר ותשקלו יחד אנשים קרובים שיוכלו לשמש כערבים ולפקח עליך אם תשוחרר לחלופת מעצר. בדרך כלל יבקש ממך עורך הדין שאנשים אלו יגיעו לדיון על מנת שבית המשפט יוכל להתרשם מהם.
  על החלטת בית המשפט יכול כל אחד מהצדדים להגיש ערר לבית המשפט המחוזי. הדיון בבית המשפט המחוזי יתקיים בהקדם, ובמהלכו תיבחן החלטת בית משפט השלום בהתאם לכללים הקבועים בחוק.

  כמו כן, ככל שחל שינוי בנסיבות או התגלו עובדות חדשות מאז החלטת בית משפט השלום בעניין הארכת המעצר או השחרור בערובה, ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה.
  בנוסף, אדם שמוחזק במעצר רק בגלל שהוא לא מצליח להפקיד ערובה, רשאי לפנות בכל זמן בבקשה לעיון חוזר.​

 • ​אם השופט קבע מועד להמצאת הערובה ולא המצאת אותה במועד שנקבע, תובא בפני שופט תוך 24 שעות ממועד זה (אם לא נקבע מועד להמצאת הערובה, תובא בפני שופט תוך 48 שעות ממועד מתן ההחלטה).
 • ​מי ששוחרר בערובה ולא המציא אותה במועד שנקבע, ייעצר ויובא בפני שופט תוך 24 שעות.
 • ​בכל מחוז ממחוזות הסניגוריה הציבורית פועלת מחלקת מעצרים המורכבת מעורכי דין ואנשי מנהלה, שהם חלק מהצוות הפנימי של הסניגוריה הציבורית. בנוסף לכך, לצורך טיפול מהיר ויעיל בפניות העצורים לקבל ייצוג, מפעילה הסניגוריה הציבורית מערך של עורכי דין בכל רחבי הארץ.

  מחלקות המעצרים מקבלות הודעות על פניותיהם של עצורים לקבל ייצוג, ולאחר בירור ראשוני מנתבות את הפניות אל הסניגורים הציבוריים שתפקידם להגיע לביקור העצורים בהקדם האפשרי. הביקור מתקיים בתחנות המשטרה או בבית המעצר, בהתאם למיקום העצור. הסניגור הציבורי עורך לעצור בתחילת המפגש בדיקת זכאות לקבלת ייצוג מאת הסניגוריה הציבורית, ומעניק ייצוג משפטי לעצור אם נמצא שעמד בבדיקת הזכאות.
  במסגרת הייצוג המשפטי שמעניק הסניגור, הסניגור יבהיר לך מהן זכויותיך, ייעץ לך בנוגע להליך החקירה ויאסוף את מירב המידע הדרוש לצורך הדיון בבקשת המשטרה להארכת המעצר בבית המשפט, אם תובא להארכת מעצר כזו.

 • ​הסניגוריה הציבורית מייצגת חשודים בגירים שנעצרו לצרכי חקירה ושאינם מיוצגים על ידי עורך דין פרטי בהתאם למבחנים של זכאות כלכלית.

  אם נפגשת עם סניגור ציבורי לפני הדיון בבית המשפט ונמצאת זכאי לייצוג על ידי הסניגוריה, הסניגור ייצג אותך גם בדיון המעצר בבית המשפט (במקרים מסוימים יוחלף הייצוג בהארכת המעצר לסניגור ציבורי אחר).

  אם אין לך סניגור פרטי ולא נפגשת עם סניגור ציבורי עדיין, תוכל לבקש בעת הדיון בבית המשפט להיות מיוצג על ידי סניגור ציבורי. בבית המשפט נמצא סניגור תורן מטעם הסניגוריה הציבורית אשר יבדוק את זכאותך. במידה ותימצא זכאי על פי קריטריונים כלכליים, הסניגור התורן יוכל לייצג אותך בדיון המעצר. באפשרותך לבקש גם מבית המשפט שימנה לך סניגור ציבורי.

  אם הוגש כנגדך כתב אישום והוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים, ואין לך עורך דין פרטי, אתה זכאי להיות מיוצג על ידי סניגור מטעם הסניגוריה הציבורית בלי קשר למצבך הכלכלי.

 • עם הגשת כתב האישום, עשויה התביעה להגיש לבית המשפט גם בקשה למעצרך עד תום ההליכים. המשמעות היא שהתביעה מבקשת שתהיה עצור עד לסיום ההליך הפלילי בעניינך. אם אין לך עורך דין פרטי, יש לך זכות להיות מיוצג על ידי סניגור ציבורי בדיון בהליך המעצר עד תום ההליכים בלי קשר למצבך הכלכלי.

  בדרך כלל, הדיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים יתקיים זמן קצר לאחר הגשת כתב האישום, לאחר שעורך הדין שמייצג אותך קיבל את חומר החקירה בעניינך. בדיון יבחן בית המשפט שני תנאים: הראשון, האם קיימות ראיות לכאורה אשר מצביעות על כך שביצעת את העבירה שמיוחסת לך. השני, האם קיימת עילה (כלומר הצדקה) לעצור אותך. הסיבות שיכולות להצדיק את מעצרך הן אם יש חשש שאם תשתחרר ממעצר תסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או בטחון המדינה, או תשבש הליכי משפט, תתחמק מהמשפט או מריצוי עונש מאסר, או שתעלים רכוש, תשפיע  על עדים או תפגע בראיות בדרך אחרת. גם אם הוכחו שני תנאים אלו – כלומר יש ראיות לכאורה ויש עילת מעצר – על בית המשפט לבחון אם אפשר לשחרר אותך לחלופת מעצר, כלומר האם ניתן להשיג את מטרת המעצר באמצעות כך שיטילו עליך מגבלות שונות שיפגעו בחירות שלך פחות ממעצר (ערובה ותנאי שחרור בערובה).

  בית המשפט רשאי להורות על הארכת המעצר עד לתום ההליכים בעניינך, או לשחררך עם או בלי תנאים.

  עוד אפשרות היא שאם התקיימו התנאים למעצר, ובית המשפט סבר שלא ניתן להורות על חלופת מעצר בדרך של שחרור בערובה, בית המשפט רשאי בהתקיים תנאים מסוימים להחליט שבמקום להחזיקך במקום מעצר, תהיה במעצר בדרך של פיקוח אלקטרוני. פיקוח אלקטרוני הוא דרך לוודא באמצעות כלים טכנולוגיים שתימצא במקום שבית המשפט יקבע למשך התקופה שתיקבע. 

  אם בית המשפט הורה על מעצרך עד תום ההליכים, והחלטה זו לא השתנתה, תיוותר במעצר עד להכרעת הדין בתיק שלך, למשך תקופה של עד תשעה חודשים. אולם, אם חלפו תשעה חודשים וטרם ניתנה הכרעת דין בתיק, בית המשפט העליון רשאי להאריך עוד את המעצר שלך לתקופות של עד 90 יום כל פעם (ובמקרים מסוימים ומורכבים עד 150 ימים כל פעם). אם במהלך תשעת החודשים בהם אתה נמצא במעצר, בית המשפט הרשיע אותך, הוא רשאי להאריך את מעצרך עד מתן גזר הדין לתקופה של עד 90 יום, ולאחר מכן רשאי להאריך את התקופות רק בית המשפט העליון. ​

 • ​בעת המעצר אתה זכאי לשהות בתנאי מעצר הולמים, שלא יפגעו בבריאותך ובכבודך. בין היתר, תנאי תברואה שיאפשרו שמירה על הניקיון האישי, תנאי תאורה ואוורור סבירים, קבלת טיפול רפואי הולם וקבלת שתיה ומזון אשר מותאמים לצרכיך הרפואיים. כמו כן אתה זכאי למקלחת יומית במים חמים, ולהליכה יומית בחצר למשך שעה בכל יום, אם תנאי מתקן המעצר מאפשרים זאת (אם אין אפשרות יציאה לחצר במתקן המעצר שלך, לא תוחזק בו יותר משבוע). בנוסף, בתנאים מסוימים, ניתן יהיה להגביל את זכותך להליכה יומית מטעמי טובת החקירה או כדי להגן על שלומך.

  במסגרת התנאים הבסיסיים להם אתה זכאי, יש לספק לך מיטה, מזרן ושמיכות נקיות, וכן סבון ונייר טואלט. אם נעצרת ליותר מ-24 שעות ואין לך אפשרות לקבל פריטי לבוש ומוצרי היגיינה מקרובי משפחה, על מקום המעצר לספק לך סל סדקית הכולל סדין, מגבת, בגדים להחלפה ואמצעי היגיינה בסיסיים. כמו כן אתה זכאי להחזיק ברשותך חפצים שונים לשימושך האישי כגון ספרים, טרנזיסטור ותשמישי קדושה (אך אם אתה עצור לצרכי חקירה, הממונה על החקירה רשאי להגביל את הגישה לחלק מפריטים אלו).

  אם אתה עצור עד תום ההליכים, יש לך זכות לעשות שימוש בטלפון פעם ביום למשך זמן סביר, וכן לקבל ביקורים אחת לשבוע לפרק זמן של 30 דקות.

 • ​בעת ביצוע המעצר, שוטר רשאי לעשות שימוש בכל אמצעי סביר הדרוש לשם כך, אם האדם מתנגד למעצר או מנסה להתחמק. כלומר, במקרה כזה השוטר רשאי לאזוק אותך לצורך ביצוע המעצר.

  במקום המעצר ניתן יהיה להשתמש בכוח, כולל שימוש באמצעי דמע וכבילה, אם יש חשש שאתה עומד להימלט, לגרום נזק לגוף או לרכוש, וכדי להשליט סדר במקום המעצר. אך השימוש בכוח צריך להיעשות באופן סביר רק כדי למנוע את החששות הללו, והוא מותנה בכך שאין דרך אחרת להשיג את המטרות האלה; שהשימוש בכוח יעשה רק במידה הסבירה שנחוצה לצורך השגת המטרה ולא יימשך מעבר לכך; ושהשימוש בכוח איננו מסכן חיי אדם.

  לפני השימוש בכוח, הסוהר או השוטר צריך להזהיר אותך, אלא אם כן עצם מתן האזהרה יסכל את השגת המטרה שלשמה נעשה השימוש בכוח. השוטר או הסוהר צריך למסור דו"ח כתוב על השימוש בכוח למפקד מקום המעצר, ובכל מקרה של כבילה העצור צריך להיות מובא בפני המפקד כדי שיחליט בנושא באופן מנומק ובכתב, והמפקד צריך לשמוע את טענותיך לפני מתן החלטה.  

  ככלל, אם אתה עצור, אין לכבול אותך במקומות ציבוריים, למשל בבתי משפט ובבתי חולים, אלא אם יש חשש שאתה עשוי להימלט או לסייע לאחר להימלט, לגרום נזק לגוף או לרכוש, לפגוע או להעלים ראיות, או לקבל או למסור חפץ שעשוי לשמש לביצוע עבירה או לפגוע בסדרי מקום המעצר. עם זאת, גם במקרים אלו, שופט רשאי להורות על שחרור עצור מכבילה כשהעצור שוהה באולם בית המשפט. לכן אם נותרת כבול באולם בית המשפט, יש באפשרותך לפנות לשופט ולבקש שיורה להסיר את האיזוק, הן בידיים והן ברגליים.

 • ​בית המשפט יכול להורות על שחרור ממעצר בכפוף להפקדת ערובה ולהטלת תנאים נוספים, למשל:
  חובת הודעה על שינוי במען המגורים ומקום העבודה; איסור יציאה מהארץ; איסור כניסה למקום או אזור מסוים; איסור ליצור קשר או להיפגש עם אדם מסוים; חובה להתגורר או להימצא במקום מסוים; חובה להיות תחת פיקוח של קצין מבחן (לתקופה של עד חצי שנה, עם אפשרות להארכת התקופה); חובה לעבור טיפול למשתמשים בסמים; במקרים מסוימים חובה להתייצב לבדיקה פסיכיאטרית; חובה להתייצב בתחנת המשטרה; מעצר בית למשך כל שעות היום או לחלק ממנו; איסור להמשיך לעסוק בתחום הקשור לביצוע העבירה; חובה להפקיד כלי נשק שברשות החשוד.