מי זכאי לייצוג על ידי הסניגוריה הציבורית בהליכי מעצר?

 

מי זכאי לייצוג על ידי הסניגוריה הציבורית בהליכי מעצר?


על פי חוק הסניגוריה הציבורית עצורים לצרכי חקירה שאינם מיוצגים על ידי סניגור פרטי, זכאים לייצוג על ידי סניגור ציבורי, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

1. מחסור באמצעים כלכליים: אם נעצרת לצרכי חקירה ואתה מחוסר אמצעים כלכליים, תהיה זכאי למינוי סניגור ציבורי בכפוף למבחני זכאות כלכלית. על פי המבחנים הקבועים בתקנות, נבחנים שני תנאים מצטברים: רמת ההכנסה ושווי הרכוש של העצור.

     • רמת הכנסה: על פי תנאי זה, עצור יהיה זכאי לייצוג הסניגוריה הציבורית אם גובה הכנסתו היא עד 67% מהשכר הממוצע במשק, כפי שזה מוגדר בחוק הביטוח הלאומי. עצור המשתייך למשפחה של ארבע נפשות או יותר, יהיה זכאי לייצוג הסניגוריה הציבורית על פי תנאי זה אם גובה הכנסתו היא עד 67% מהשכר הממוצע במשק, בתוספת 6% לכל אדם נוסף מעל שלוש נפשות.
      יש לציין, שאם העצור הוא ראש משפחה – כוללים בחישוב הכנסתו גם את הכנסתו של כל בן משפחה הסמוך על שולחנו; ואם העצור סמוך על שולחנו של ראש המשפחה – כוללים בחישוב ההכנסה את ההכנסה של ראש המשפחה ושל בני המשפחה האחרים הסמוכים על שולחנו.
      כמו כן, בבחינת ההכנסה המשפחתית, כוללים בני זוג החיים חיי משפחה במשק בית משותף, גם אם הם לא נשואים.
     • שווי רכוש:
      על פי תנאי זה, עצור יהיה זכאי לייצוג הסניגוריה הציבורית אם שווי הרכוש שברשותו לא עולה על השכר הממוצע במשק פי שלושה. אם בבעלות העצור דירה בה הוא מתגורר, לא כוללים את דירת המגורים במסגרת הערכת שווי הרכוש. 

 

2. זכאות מכוח בקשה למתן צו לאשפוז או בדיקה פסיכיאטריים: חשודים ועצורים שבמסגרת הליך המעצר או החקירה בעניינם מתבקש לשלוח אותם לבדיקה פסיכיאטרית או לאשפוז, זכאים לייצוג מטעם הסניגוריה הציבורית ללא קשר למצבם הכלכלי ו/או לעבירה המיוחסת להם. 

 

 3. זכאות מכוח קטינות: קטינים שנעצרו זכאים לייצוג של סניגור ציבורי ללא קשר למצבם הכלכלי ו/או לעבירה המיוחסת להם.

 

 4. זכאות מכוח מינוי של בית המשפט: עצור שאינו זכאי לייצוג לפי אחת מהעילות הנזכרות, יוכל לבקש בעצמו או באמצעות קרוביו מבית המשפט שימנה לו סניגור ציבורי.