בג"צ הסדרים מותנים

 
|23/07/2020 |

הסניגוריה הציבורית עתרה לבג"צ נגד היועץ המשפטי לממשלה: בטל את החלק המפלה בהנחייתך המונע החלת הסדרים מותנים על ידי התביעה המשטרתית בעבירות שבוצעו לפני ה-1 בינואר 2019

להלן עתירת הסניגוריה הציבורית לבג"צ. לעיון בעתירה.​