מחלקות הסניגוריה

 
חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995, הורה על הקמתה של סניגוריה ציבורית אשר תפקידה לתת ייצוג הולם לכל החשודים, העצורים, הנאשמים והנידונים הזכאים לסיוע משפטי בהליכים פליליים

 • חוק הסניגוריה הציבורית יצר מוסד חדש בעל מבנה ארגוני, ניהולי ומקצועי. עבודתה של הסניגוריה הציבורית מבוססת על צוות פנימי של עורכי-דין, שהינם עובדים קבועים של הסניגוריה, ועל צוות חיצוני גדול של עורכי-דין המשמשים כסניגורים ציבוריים ופועלים ממשרדיהם הפרטיים.
 • ייעודה המרכזי של הסניגוריה הציבורית הוא מתן ייצוג איכותי לזכאים לכך. לצד הייצוג הפרטני ללקוחותיה שמה לה הסניגוריה הציבורית למטרה להביא לשיתוף פעולה עם גורמי משפט אחרים למען שיפור איכות ההליך הפלילי כולו ולדאוג להבטחת זכויותיהם של עצורים ונאשמים בכלל.
 • הסניגוריה הציבורית מקיימת קשרים רציפים עם בתי המשפט, משטרת ישראל, הפרקליטות, שירות המבחן, מוסדות טיפוליים ואנשי מקצוע בתחומים המסייעים לעבודת הסניגוריה, כגון: מומחים, רופאים (לרבות פסיכיאטרים), פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וחוקרים פרטיים.
 

מבנה הסניגוריה הציבורית

 • בראש הסניגוריה הציבורית עומד הסניגור הציבורי הארצי. מייסד הסניגוריה והסניגור הציבורי הארצי הראשון (בשנים 1996-2002) היה פרופ' קנת מן. לאחר מכן כיהנו בתפקיד עו"ד דורי פינטו ועו"ד ענבל רובינשטיין. היום ממלא את התפקיד עו"ד ד"ר יואב ספיר.
 • קיימות 5 לשכות מחוזיות של הסניגוריה, בפריסה ארצית (צפון, חיפה, תל אביב-מרכז, ירושלים, דרום). בראש כל מחוז עומד סניגור ציבורי מחוזי.
 • בנוסף, כוננה בחוק ועדת הסניגוריה הציבורית, אשר ממנה את הסניגור הציבורי הארצי ומפקחת על פעילות הסניגוריה הציבורית. הועדה מונה חמישה חברים שהם: שר המשפטים (ראש הועדה); שופט בדימוס של בית המשפט העליון (כיום מכהנת בתפקיד זה השופטת בדימוס דליה דורנר); שני עורכי-דין העוסקים בייצוג נאשמים במשפטים פליליים (כיום מכהנים בתפקיד זה עו"ד דוד ליבאי ועו"ד ז'ק חן) ומומחה במשפט פלילי (כיום מכהנת בתפקיד זה פרופ' רות קנאי).
 

הסניגור הציבורי הארצי

 • בראש המערכת עומד הסניגור הציבורי הארצי, האחראי על כל מחוזות הסניגוריה, ואשר מתפקידיו לנהל את כלל המערכת, להתוות את מדיניות הסניגוריה, לדאוג להדרכת עובדיה ולפקח על רמתם המקצועית של כל עורכי-הדין הפועלים מטעמה.
  בין תפקידי הסניגור הציבורי הארצי ניתן למנות, בין היתר
  :
 1. ניהול הסניגוריה הציבורית, התווית מדיניותה, הדרכת עובדיה ופיקוח על רמתם המקצועים של עורכי הדין הפועלים מטעמה.
 2. נקיטת פעולות ציבוריות לשם קידום הסניגוריה הציבורית וחיזוקה ולשם יישום הוראות החוק.
 3. מתן הנחיות מקצועיות באשר לאופן הטיפול בתיקים על ידי הסניגורים הפנימיים והחיצוניים.
 4. פרסום הנחיות מקצועיות ודו"חות תקופתיים.
 5. קבלת החלטות בתיקים רגישים או בעייתיים.
 6. ייעוץ והנחיית הסניגורים הציבוריים המחוזיים בקשר לניהול מחוזותיהם.
 7. קיום קשרי עבודה סדירים עם גורמים חיצוניים (בתי המשפט, הכנסת, גורמים במשרד המשפטים, פרקליטות המדינה, גורמים במשטרת ישראל, לשכת עורכי-הדין ועוד).
 8. אחריות כוללת לאישור תשלומי שכר-טרחה ותשלום הוצאות.
 

סניגורים ציבוריים מחוזיים

 • בראש כל אחד ממחוזות הסניגוריה מכהן סניגור ציבורי מחוזי. הסניגור המחוזי אחראי לעיקר העבודה היומיומית של הסניגוריה במחוזו. הוא נושא באחריות הכוללת לייצוג הניתן על ידי כל אחד מעורכי-הדין הפנימיים והחיצוניים במחוז, ובאחריות על עבודת הצוות המנהלי במשרדו. בין תפקידיו:
 1. ניהול לשכת הסניגוריה הציבורית המחוזית.
 2. הרכבת רשימת עורכי הדין, מינוי סניגורים ציבוריים, חלוקה ותיאום של עבודתם.
 3. פיקוח מקצועי על עבודת עורכי-הדין ומתן ייעוץ משפטי.
 4. אישור תשלומי שכר הטרחה לסניגורים, הוצאות הגנה, שכר מומחים וכו'.
 

סניגורים ציבוריים "חיצוניים"

 • כיום, עיקר הייצוג בתיקי הסניגוריה הציבורית ניתן באמצעות סניגורים ציבוריים חיצוניים הנבחרים על-ידי הסניגורים הציבוריים המחוזיים מתוך רשימת הסניגורים הציבוריים (להרחבה בנושא רשימת הסניגורים הציבוריים ראה סעיף 12 לחוק הסניגוריה).
 • הסניגורים הציבוריים החיצוניים מתמנים לייצג בהליכי מעצר, בתיקים פליליים ובערעורים, באופן שוטף ורציף, ומהווים חלק בלתי נפרד מן הסניגוריה: הם מקיימים קשר הדוק עם עובדי המנהלה וקשר קבוע של דיווח והתייעצות עם עורכי-הדין מהצוות הפנימי. הסניגורים החיצוניים מקבלים עדכונים שוטפים בקשר לנהלי העבודה ונוטלים חלק בהשתלמויות מקצועיות הנערכות על-ידי הסניגוריה הציבורית או בשיתופה.

 

מחלקת מעצרים

 • בכל מחוז של הסניגוריה הציבורית קיימת מחלקת מעצרים, שאחראית על ייצוג עצורים על ידי סניגורים ציבוריים, ובכלל זה:
 1. בחירת הסניגורים הממונים לייצג עצורים.
 2. הפעלת מערך תורנויות וכוננויות בבתי המשפט במחוז ושיבוץ התורנים.
 3. פיקוח על הייצוג הניתן לעצורים בתחנות המשטרה ובבתי משפט.
 4. ארגון השתלמויות בנושא ייצוג עצורים.
 5. קשר שוטף עם המשטרה בכל הנוגע לקיום הוראות "חוק המעצרים".
 6. ביקורות תקופתיות בבתי הסוהר ובמתקני מעצר משטרתיים וכתיבת דו"חות על תנאי המעצר.
 7. מעקב אחרי מקרי אלימות נגד עצורים, הגשת תלונות למח"ש במקרים המתאימים.
 

מחלקת פיקוח וייעוץ

 • על פי סעיף 11 לחוק הסניגוריה הציבורית, אחראים הסניגורים הציבוריים המחוזיים בכל מחוז של הסניגוריה הציבורית לפיקוח מקצועי על הסניגורים הציבוריים, שאינם עובדי לשכת הסניגוריה הציבורית. מאז הקמתה, מייחסת הסניגוריה הציבורית חשיבות מיוחדת להקפדה על איכות הייצוג הניתן על ידי סניגורים מטעמה. לצורך כך, נבנתה בכל מחוז מערכת של פיקוח מקצועי על הייצוג בתיקי הסניגוריה.
 • אופן הפיקוח מותאם למהות האישומים, למידת חומרתם, למורכבות התיק והפעולות הנדרשות במסגרת הייצוג בו, ולזהות הסניגור שמונה לייצג בתיק. עורכי הדין מהצוות הפנימי משמשים כרפרנטים לתיקים הנמסרים לעורכי דין מן הצוות החיצוני, הממונים לייצג ולטפל בתיקים מטעם הסניגוריה הציבורית. הרפרנט, מלווה את עורכי הדין בייעוץ בשאלות שמתעוררות במהלך הטיפול בתיק, מקבל מהם דיווחים ומפקח על פעולותיהם במהלך הייצוג. מחלקת פיקוח ויעוץ בכל מחוז אחראית גם על קבלת החלטות לעניין הגשת ערעורים, מתן אישורים להתייעצות עם מומחים, ועוד.
 

מחלקת נוער

 • בכל מחוז של הסניגוריה הציבורית קיימת מחלקה המתמחה במתן ייצוג לנאשמים ולעצורים קטינים. הפעילות במחלקות הנוער מהווה כ- 15% מהיקף הפעילות של הסניגוריה הציבורית. לפי תקנות הסניגוריה הציבורית, כל קטין עצור, או שהוגש כנגדו כתב אישום, זכאי לייצוג על-ידי סניגור ציבורי, ללא תלות במצבו הכלכלי של הקטין, או של הוריו, וללא קשר לחומרת העבירה בה הוא חשוד או מואשם.
 • ייצוג קטינים עוברי חוק הוא התמחות מקצועית ייחודית, הדורשת - בצד היכרות עם הדינים המיוחדים לקטינים - גם רגישות אנושית, יכולת ליצור יחסי אמון עם הקטין ומשפחתו ולעמוד בקשר עם גורמי טיפול, וכו'. הסניגורים הציבוריים הממונים לייצוג קטינים הינם בעלי מומחיות בתחום ייחודי זה ועברו הדרכה והשתלמויות שהכשירו אותם לתפקידם. בנוסף למתן ייצוג הולם בבתי המשפט על סניגור המייצג קטינים להיות בקשר עם גורמי אבחון וטיפול, שירות המבחן לנוער, מעונות חסות הנוער ועוד.
 • עורכי הדין מן הצוות הפנימי נותנים מענה לפניות דחופות של סניגורים בנוגע לייצוג לקוחותיהם הקטינים ומקבלים מן הסניגורים דיווחים שוטפים על הנעשה בתיקים שבטיפולם.
 • למידע נוסף ראו מידע לקטין ומשפחתו.
 

הסניגוריה הציבורית הארצית

 • במסגרת הסניגוריה הציבורית הארצית פועלות מספר מחלקות ייחודיות, העוסקות בהיבטי רוחב של ההליך הפלילי ובמדיניותה הכללית של הסניגוריה (במובחן מן הייצוג המשפטי השוטף הניתן במחוזות השונים):
 1. מחלקת תיקי בית משפט העליון - אחראית לייצוג הניתן מטעם הסניגוריה בבית המשפט העליון. המחלקה מתמחה באיתור התיקים המתאימים לערעור פלילי בבית המשפט העליון ובייצוג בהם, וכן בייעוץ לסניגורים החיצוניים ופיקוח עליהם. המחלקה מטפלת בהליכים נוספים הנדונים בבית המשפט העליון, כגון עתירות לבג"צ, בקשות רשות ערעור, בקשות לדיון נוסף, ועוד.
 2. מחלקת אסירים ועצורים - אחראית על מחלקות המעצרים במחוזות הסניגוריה, וכן על ייצוג אסירים בהליכים שלאחר המשפט - עתירות אסירים, דיונים בועדות שחרורים ("ועדות שליש") ועוד. המחלקה אמונה על כתיבת הנחיות, מינוי ופיקוח על עורכי דין המייצגים אסירים, ביצוע ביקורים במתקני כליאה ופרסום דו"חות רשמיים על כך. 
 3. מחלקת חקיקה - אחראית לגיבוש יוזמות חקיקה, וכן גיבוש עמדת הסניגוריה הציבורית וכתיבת חוות-דעת בתגובה להצעות חוק. השתתפות בדיונים פנימיים במשרד המשפטים, וכן בועדת השרים לענייני חקיקה ובוועדות הכנסת.
 4. מחלקת משפטים חוזרים - מחלקה ייחודית העוסקת בבדיקת פניות של נדונים (אנשים שההליך המשפטי בעניינם, לרבות ערעור, הסתיים) המבקשים לקיים בעניינם משפט חוזר. לסניגור הציבורי הארצי סמכות ייחודית לבדוק פניות אלה, ולהגיש בקשות למשפט חוזר במקרים שנמצאה עילה לכך.