לסניגוריה הציבורית מחוז תל אביב דרוש\ה עורך\ת דין למילוי מקום

 
|19/01/2017 |

מדינת ישראל
משרד המשפטים
 
משרד המשפטים- סנגוריה הציבורית מחוז תל אביב
דרוש/ה עורך/ת דין למילוי מקום
 
 
    תואר המשרה:  עוזר/ת – סגן/ית בכיר/ה  (סנגוריה ציבורית)
 
    תקופת העסקה -  אפריל  ( משוער) , למשך כ- שלושה חודשים, עם אופציה להארכה
 
    מס' עיסוק: 50003179
 
    מס' המשרה בתקן:  81041315
 
    הדרגה:  ב – א3,  025 דירוג סנגורים ציבוריים
   
    חלקיות:  100 אחוז
 
    היחידה:  יחידת סנגוריה ציבורית - מחוז תל אביב
 
    מקום העבודה:  סנגוריה ציבורית – הנריאטה סאלד 4  ת"א
 
   תיאור התפקיד:
 ייצוג חשודים, נאשמים ונידונים בהתאם לחוק הסנגוריה הציבורית התשנ"ו – 1995 בפני בתי משפט, בתי דין וועדות שונות ככל שיידרש במסגרת התפקיד ובכל מקום. ביצוע אחת או יותר מהמטלות הבאות:  קביעת זכאותם של חשודים, נאשמים ונידונים הפונים לקבלת ייצוג משפטי מטעם הסנגוריה הציבורית ;מינוי סניגורים ציבוריים בתיקים בהתאם להנחיות הסניגוריה הציבורית והסניגור הארצי או הסניגור המחוזי; פיקוח על קבוצת סנגורים ציבוריים ומתן ייעוץ בתיקים בהם הם מייצגים מטעם הסניגוריה הציבורית;  חברות באחת מהמחלקות בסניגוריה הציבורית וביצוע מטלות בהתאם לתפקידי המחלקה ולהנחיות הממונים. מילוי מטלות נוספות שייקבעו על ידי הסניגור הארצי והמשנים ו/או הסנגור המחוזי וסגנו ו/או מנהל/ת המחלקה, אף אם הן מסוג הנושאים שבטיפול מחלקה או יחידה אחרת.
 
דרישות סף:
השכלה:
השכלה אקדמית (תואר ראשון) במשפטים
 
 
רישיונות:
רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו
מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961.
מועמד שחברותו מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין
(בתוקף) אם ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.
 
ניסיון: ניסיון בעבודה משפטית (למעט תקופת התמחות) :
לדרגה תחילית לא נדרש ניסיון קודם
 
דרישות רצויות:
ניסיון בלימוד סנגוריה על נאשמים (ניסיון בייצוג חשודים ו/או נאשמים ו/או נידונים במגוון ההליכים במשפט הפלילי).
ידע מעמיק וניסיון מקצועי בתחומי העיסוק של המשרה בפרט ובמשפט הפלילי בכלל.
הכרת הסניגוריה הציבורית ודרכי פעולתה.
כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה.
 
הערה:
אלו הם תחומי ההשכלה לתואר שני ו/או שלישי שלא במשפטים, המוכרים עלי נציבות שירות המדינה כבעלי תרומה ממשית לביצוע תפקיד ולשיפור רמתו המקצועית של המשפטן או הפרקליט או הסנגור הציבורי, בהתאם לסעיף 6.1 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.2006:
 
*אשכול מנהל ציבורי:
מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה, מדעי המדינה.
 
*אשכול ניהול, ארגון ופיננסים:
מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ניהול ארגונים, תעשייה וניהול, ניהול משאבי אנוש, יעוץ ארגוני, גישור וניהול סכסוכים.
 
    הערות:
    המשרה היא בלתי צמיתה.
    כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
 
המעוניינים מתבקשים לשלוח קורות חיים לידי, הגב' גדי ברקאי עדנה
בדואר אלקטרוני:
     m-s.telaviv@justice.gov.il
היום האחרון להגשת בקשות הינו:  24/01/2017. נא לציין מס משרה