לסניגוריה הציבורית הארצית דרוש\ה סטודנט\ית למחלקת משפטים חוזרים

 
|25/04/2017 |

 
למשרד המשפטים – הסניגוריה הציבורית הארצית (המחלקה למשפטים חוזרים*) דרוש/ה סטודנט/ית
*המחלקה למשפטים חוזרים עוסקת בטיפול בפניותיהם של נידונים, אשר הורשעו בפסקי דין חלוטים, וטוענים שהתרחשה בעניינם הרשעת שווא. במקרים שבהם מתגבשת בסניגוריה הציבורית מסקנה כי אכן קיים חשש להרשעת שווא – עוסקת המחלקה למשפטים חוזרים בייצוגו של הנידון בהגשת בקשה למשפט חוזר לבית המשפט העליון.
תואר המשרה: סטודנט/ית
 
מספר משרות: 1
 
יחידה: הסניגוריה הציבורית הארצית
 
עיר: תל אביב
 
רחוב: הנרייטה סולד 4
 
תחילת העסקה: 1.6.17 (בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה)
 
תקופת העסקה: 1.6.18 (לאחר מועד זה, תיבדק אפשרות להארכת ההעסקה)
 
הקף המשרה: עד 96 שעות בחודש
 
תיאור תפקיד:
  1. מסייע/ת בעבודה השוטפת במחלקה למשפטים חוזרים.
  2. מסייע/ת בקליטת פניות לייצוג בהליך של בקשה למשפט חוזר ובהליך סינונן.
  3. מסייע/ת ביצירת קשר עם הפונים אל המחלקה למשפטים חוזרים.
  4. מבצע/ת מטלות נוספות בהתאם לצרכי המחלקה ועל פי דרישת הממונה.
  5. לוקח/ת חלק בפעילות המחלקה למשפטים חוזרים בעיצוב מדיניות ובמאבק לתיקון הרשעות שווא בישראל.
 
דרישות המשרה:
השכלה: סטודנט/ית לתואר ראשון או לתואר שני במשפטים הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
 
הערה: סטודנט לתואר ראשון יוכל להיות מועסק עד שלוש שנים, לתואר שני עד שנתיים.
 
דרישות רצויות:
יכולת לקיים תקשורת עם קהל הפונים אל המחלקה למשפטים חוזרים.
ידע בהפעלת מחשב ומאגרי מידע.
יכולת ביטוי גבוהה.
כושר ניתוח משפטי.
בעל/ת יוזמה ומחשבה יצירתית.
 
הערות:
יבדקו פניות מתאימות בלבד, וזאת על פי צרכי המשרד ושיקול דעתו.
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.
 
הגשת מועמדות:
המעוניינים במשרה מתבקשים לשלוח קורות חיים וגיליון ציונים לידי עו"ד קרן אבלין-הרץ בדואר אלקטרוני לכתובת: Kerenabl@justice.gov.il.
 
תאריך אחרון להגשה: 10.5.17