גיליון חגיגי של כתב העת "הסניגור" לרגל עשרים שנה לסניגוריה הציבורית

 
|27/12/2016 |

​במלאת 20 שנה לסניגוריה הציבורית פורסם גיליון מאמרים חגיגי של כתב העת "הסניגור". כאן תוכלו לקרוא את המאמרים שפורסמו בגיליון.

​אנו שמחים להגיש לכם מהדורה חגיגית של כתב העת הסניגור, במלאות 20 שנה לסניגוריה הציבורית.

 

הסניגוריה הציבורית הוקמה בישראל בשנת 1996 וחוללה מהפך במציאות העגומה ששררה אז, שבה רוב ההליכים הפליליים התקיימו ללא ייצוג משפטי לחשודים ולנאשמים. מאז ועד היום הוקמו שש לשכות של הסניגוריה הציבורית ברחבי הארץ, בנוסף לסניגוריה הציבורית הארצית, אשר באמצעות עובדי הסניגוריה הציבורית ומאות עורכי הדין הפרטיים שעובדים עמה כ"סניגורים חיצוניים" מעניקות ייצוג משפטי ביותר ממחצית התיקים הפליליים המתנהלים בישראל מדי שנה..
הסניגוריה הציבורית רואה חשיבות לא רק בייצוג בתיקים פרטניים, אלא גם בתרומה לפיתוח המשפט הפלילי המהותי והדיוני בישראל. רבות מההלכות החשובות ביותר שעיצבו את פני המשפט הפלילי ב-20 השנים האחרונות, מקורן בטענות עקרוניות שהעלתה הסניגוריה הציבורית בפני הערכאות השונות, ובמיוחד בפני בית המשפט העליון. כתב העת "הסניגור" אף הוא חלק מתרומתה העיונית של הסניגוריה הציבורית לקידום השיח הפלילי בישראל. כתב העת מדורג במדד מוביל לדירוג כתבי עת בישראל, ומאמריו מצוטטים דרך קבע בפסיקת בית המשפט העליון ובספרות המשפטית.


לרגל חגיגות 20 השנה לסניגוריה הציבורית, פרסם כתב העת גיליון מיוחד, במטרה לשקף את המנעד הרחב של פועלה של הסניגוריה הציבורית ושל תרומתה הייחודית לקידום המשפט הפלילי בישראל.

לגיליון במתכונתו המיוחדת תרמו מזמנם וממרצם הכותבים והכותבות, גל ינובסקי מהסניגוריה הציבורית, דב רוטפלד ויעל לוי-פרי מסקירה משפטית והגרפיקאית דורית מרקוביץ.

 

המאמרים הנכללים בגיליון הם: